Nabór magistrantów do projektu

Katedra Chemii i Technologii Polimerów poszukuje magistrantów do projektu w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Projekt TEAM pt. "New solution processable organic and hybrid (organic/inorganic) functional materials for electronics, optoelectronics and spintronics" realizowany jest na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Adam Proń.

Obecnie poszukiwani są studenci do wykonywania pracy magisterskiej w latach 2014/2015 w ramach projektu. Kandydaci muszą mieć ukończone studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie).

Szczegóły dotyczące naboru studentów dostępne są TUTAJ. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2014 r.

Program TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ma na celu wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce.