Legia Akademicka na PW - rekrutacja

Do 31 grudnia 2021 r. wydłużona została rekrutacja do Legii Akademickiej. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie statusu studenta, polskiego obywatelstwa oraz pozytywne przejście kwalifikacji wojskowej w trybie ochotniczym.

Program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” realizowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej od 2017 roku. Skierowany jest do wszystkich studentów (studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), zarówno dziennych jak i niestacjonarnych.

Edukacja wojskowa w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

  • część teoretyczną - realizowaną przez uczelnię zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
  • część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) - organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Warunkiem przystąpienia do programu jest spełnienie określonych wymagań:

  • posiadanie statusu studenta (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku i kierunku studiów),
  • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Czas na wysyłanie zgłoszeń do programu został wydłużony do 31 grudnia 2021 r.

Koordynator programu na PW:

dr inż. Tadeusz Kowalski

512 361 553

tadeusz.kowalski@pw.edu.pl

Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale ds. Studiów Politechniki Warszawskiej (ul. Polna 50, VII piętro, pok. 716) w godzinach 8.00-15.00.

Osoby do kontaktu:

mgr Urszula Bolc

(22) 234 + wew: 6128

Urszula.Bolc@pw.edu.pl

mgr Justyna Samorańska

(22) 234 + wew: 1335

justyna.samoranska@pw.edu.pl

Więcej informacji dotyczących Legii Akademickiej można znaleźć także na stronach:

www.wojsko-polskie.pl

www.legiaakademicka.wp.mil.pl

Możliwy jest również kontakt mailowy: legiaakademicka@nauka.gov.pl

Grafika: materiały promocyjne/Legia Akademicka