Laureaci Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej 2016

W ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej 16 listopada 2016 r. podczas uroczystej gali wręczono dyplomy Złotej Księgi absolwentom Politechniki Warszawskiej.

Dyplomy i Statuetki Złotej Księgi wręczane są raz w roku absolwentom Politechniki Warszawskiej o wybitnych osiągnięciach zawodowych i społecznych. Księga ustanowiona została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Pierwszy wpis odbył się w 2009 roku podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Tegorocznymi laureatami Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej zostali:

  • Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz, absolwentka Wydziału Łączności (obecnie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych), konstruktor pierwszych polskich minikomputerów K202 i MERA400. W 2015 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wkład w polską naukę i promocję polskich technologii.
  • Dr Janusz Bryzek, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, jeden ze światowych pionierów w dziedzinie micro-mechaniki krzemowej MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems), często nazywany Ojcem Czujników. W 1979 r. osiedlił się w Silicon Valley, gdzie w następnych latach rozpoczęło działalność 11 jego firm w dziedzinie MEMS, które zyskały status światowych liderów technologicznych.
  • Dr inż. Maciej Kazimierz Gierej, absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej. Autor lub współautor różnych technologii i wdrożeń w przemyśle. Uczestniczył w przygotowaniu wielu opracowań programowych dla potrzeb rządu m.in. z zakresu przemysłu naftowego, syntezy chemicznej, polityki energetycznej, gazyfikacji węgla. Od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Mennicy Metale Szlachetne i pełnomocnikiem Rektora Politechniki Warszawskiej ds. platformy aplikacji grafenowych.
  • Prof. Andrzej Jakubiak, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, zaangażowany naukowo i społecznie pracownik Politechniki Warszawskiej. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych. Dodatkowo zajmuje się pracą organizacyjną na rzecz środowiska akademickiego. Od 2008 r. przewodniczy Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia, od 2016 r. przewodniczy Radzie Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym samym roku został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW. Z wielką pasją promuje ideę krzewienia w środowisku akademickim Uczelni tzw. „kultury wyższej”. W 2002 roku stworzył cykl koncertowy „Wielka Muzyka w Małej Auli”.
  • Andrzej Radzymiński, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, twórca spółki RP Telekom SA, która finalnie zmieniła nazwę na Netia SA. W roku 2000, za zasługi dla rozwoju inwestycji w Polsce, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2006 - za zasługi dla telekomunikacji - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O oprawę artystyczną gali wręczania dyplomów Złotej Księgi zadbał Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria Złotej Księgi 2016

Na zdjęciu: laureaci Złotej Księgi 2016/źr. BPI