Kursy językowe dla studentów PW

Studium Języków Obcych zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej na kursy językowe. Zajęcia umożliwiają uzyskania renomowanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego.

Celem kursów jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie znajomości języków obcych oraz umożliwienie im uzyskania renomowanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego.

Kursy z języka angielskiego przygotowujące do egzaminów CAE lub IELTS ACADEMIC (z egzaminem)

W ramach zadania 32 projektu NERW PW prowadzone są kursy przygotowujące do zdania wybranego egzaminu:

  • Certificate in Advanced English (CAE) – dla studentów studiów stacjonarnych, którzy chcieliby uzyskać stosowne potwierdzenie umiejętności językowych certyfikatem rozpoznawanym na rynku pracy. Certyfikat CAE otwiera możliwość podjęcia studiów i szkoleń za granicą.
  • IELTS ACADEMIC – dla studentów studiów stacjonarnych przed wyjazdem zagranicznym, którzy stoją przed koniecznością udokumentowania swojej znajomości języka akademickiego tymże certyfikatem (warunek wyjazdu zagranicznego).

Kursy organizowane są w każdym semestrze od października 2018 do czerwca 2022 r.

Kurs Business English w Płocku

  • Realizowany w ramach projektu NERW, zad. 32;
  • Podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka biznesowego;
  • Kurs prowadzony w terminie 10.2018 – 06.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Kurs języka włoskiego 

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia;
    (podczas pierwszego semestru kursu uczestnik musi być studentem Politechniki, natomiast ukończyć może go już jako absolwent)
  • posługują się językiem włoskim na poziomie A1+ i uzyskają odpowiedni wynik testu kwalifikacyjnego;
  • odpowiednio umotywują chęć nauki języka włoskiego w formularzu zgłoszeniowym.

Kurs realizowany od października 2021 do czerwca 2022 r. obejmuje 120 godzin nauki języka włoskiego od poziomu A1+ do poziomu B1 trwa 2 semestry, po 60 godzin zajęć w semestrze. Kończy się egzaminem certyfikatowym CILS 1 na poziomie B1.

Koszt egzaminu oraz podręczników używanych w trakcie kursu pokrywany jest ze środków projektu.

Terminy zajęć: poniedziałki i środy godz. 16:30-18:00

Tryb zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 uzależniony jest od decyzji Rektora PW.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Studium Języków Obcych PW