Konkurs na granty rektorskie dla kół naukowych

Do 26 kwietnia 2021 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski w konkursie na granty rektorskie, finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Konkurs wspiera rozwój utalentowanych studentów.

Wnioskowane środki w konkursie na granty rektorskie w 2021 r. nie mogą przekroczyć 30 tys. zł, w ramach jednego projektu, a realizacja grantu musi zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ>>

Źródło: Biuro Projektu IDUB
Zdjęcie: BIiP PW