Konkurs dla kół naukowych StRuNa 2018

Do 22 października br. można przesyłać zgłoszenia do ósmej edycji konkursu StRuNa (nazwa pochodzi od Studenckiego Ruchu Naukowego). Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji, które przyczyniły się do ich realizacji. 

W tegorocznej edycji konkursu nagradzane są projekty i działania zrealizowane w całości lub w istotnej części między 1 października 2017 roku a 30 września 2018 r. Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Do każdej z sześciu kategorii konkursowych należy aplikować poprzez formularze dostępne na stronie konkurs.struna.edu.pl. Nagrody zostaną wręczone w kategoriach:

  • Projekt Roku 2018
  • Koło Naukowe Roku 2018
  • Debiut Roku 2018
  • Wyprawa Roku 2018
  • Konferencja Roku 2018
  • Opiekun Naukowy Roku 2018

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich uczestniczy przesyłają formularze zgłoszeniowe i ewentualne załączniku do nich. W drugim etapie uczestnicy prezentują swój projekt na scenie, bezpośrednio przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych). Autorzy najlepszych zgłoszeń zostaną zaproszeni na finały konkursu, które odbędą się 17 listopada br. w Warszawie podczas kongresu IKONA2018. Gala wręczenia nagród odbędzie się 18 listopada w Warszawie.

Konkurs StRuNa jest częścią Programu StRuNa realizowanego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.