Jesienna Akcja Rekrutacyjna IAESTE

Chcielibyście poznać ludzi z całego świata i nawiązywać kontakty z największymi firmami? Pragniecie podszkolić swój angielski i zwiedzić inne kraje? A może chcecie się sprawdzić przy pracy nad wieloma projektami?

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) jest największą międzynarodową organizacją akademicką, umożliwiającą odbywanie zawodowych praktyk zagranicznych studentom uczelni technicznych. Stowarzyszenie działa w 86 krajach na 6 kontynentach. Komitety Lokalne funkcjonują przy dwunastu polskich uczelniach, co tworzy z IAESTE jedną z największych organizacji studenckich w kraju. IAESTE jest organizacją non-profit. Wszyscy jej członkowie pracują na zasadzie wolontariatu.

Stowarzyszenie IAESTE Polska daje olbrzymią szansę na systematyczny rozwój wszystkim jego członkom i pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, co jest zawsze pozytywnie oceniane przez przyszłych pracodawców. IAESTE poszukuje ludzi otwartych, pragnących rozwijać swoje umiejętności w zespole oraz gotowych prowadzić złożone projekty.

Jesienna Akcja Rekrutacyjna IAESTE to wydarzenie ogólnopolskie. Jego celem jest uzupełnienie składu osobowego we wszystkich Komitetach Lokalnych IAESTE w Polsce oraz zachęcenie studentów do uczestnictwa w międzynarodowym programie wymiany praktyk IAESTE w 2015 roku. Kampania promocyjna Akcji rozpoczęła się 5 października i będzie trwać do końca miesiąca tj. do 31 października 2015 r.

FORMULARZ REKRUTACYJNY
IAESTE Politechnika Warszawska

 

Źródło: IAESTE