Interstudent 2021 - nagroda specjalna dla studentki PW

Aliaksandra Shmyk, studentka automatyki i robotki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, otrzymała nagrodę specjalną za popularyzację nauki i techniki wśród młodzieży w konkursie Interstudent 2021. Gala wręczenia nagród odbyła się online podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Jedną z pasji pochodzącej z Białorusi studentki jest tworzenie łazików marsjańskich. Od 2018 r. jako aktywny członek Studenckiego Koła Astronautycznego angażuje się w pracę nad budową łazika marsjańskiego Sirius, przeznaczonego do udziału w zawodach European Rover Challenge (ERC) oraz University Rover Challenge (URC).

Od lewej: dr inż. Marta Poćwierz, prodziekan ds. studenckich Wydziału MEiL; prof. Robert Zalewski, prorektor ds. studenckich; Aliaksandra Shmyk, laureatka konkursu Interstudent 2021; prof. Janusz Frączek, dziekan Wydziału MEiL, fot. BPI

Od 2019 r. Aliaksandra Shmyk jest koordynatorką Sekcji Robotycznej w Studenckim Kole Astronautycznym. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi sekcji, a także oprogramowaniem w projekcie mobilnej platformy Gaja. Wspólnie z zespołem z Sekcji Robotycznej wiele razy prezentowała łazik Sirius i platformę Gaja podczas wydarzeń promujących naukę, technologię i przemysł kosmiczny.

Studentka prowadziła także zajęcia i warsztaty dla dzieci związane z robotyką, była również jednym z głównych organizatorów Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków IYPT 2019. 

Pomimo wielu zajęć, w tym pracy zawodowej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, Aliaksandra wspiera również kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej, współpracując z Centrum Współpracy Międzynarodowej. Jest prawdziwą ambasadorką swojego wydziału i Uczelni.

Konkurs Interstudent organizowany jest w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jego celem jest promowanie najlepszych studentów obcokrajowców w polskich uczelniach.

Źródło: Forum Akademickie
Zdjęcie: BPiI PW