Gala Złotej Kredy 2019

16 listopada 2019 r., w ramach obchodów Święta Politechniki Warszawskiej, odbyła się Gala Złotej Kredy. Po raz jedenasty studenci wyróżnili najlepszych wykładowców.

Główną część wydarzenia w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej - wręczenie dyplomów wykładowcom cieszącym się największym uznaniem wśród studentów swoich wydziałów - zapowiedział prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW. W swoim przemówieniu podkreślił rolę dydaktyki w kontekście działania uczelni badawczej.

W tym roku Złotą Kredę mieli okazję otrzymać nie tylko najlepsi wykładowcy i prowadzący ćwiczenia, laboratoria, projekty lub seminaria. Nowe nagrody ustanowiono dla prowadzących przedmioty na studiach anglojęzycznych, a także opiekuna koła naukowego.

Laureaci Złotej Kredy 2019:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • dr inż. Krzysztof Urbaniak;
 • ksiądz dr Jacek Połowianiuk;

Wydział Architektury

 • mgr inż. arch. Tomasz Trzupek;
 • dr inż. arch. Agata Wagner;

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

 • dr inż. Cezary Obczyński;
 • mgr inż. Joanna Wójkowska;

Wydział Chemiczny

 • prof. dr hab. inż. Janusz Zachara;
 • dr inż. Andrzej Kozioł;

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • mgr inż. Rajmund Kożuszek;
 • mgr inż. Jacek Gambrych;
 • dr inż. Tomasz Kruk;

Wydział Elektryczny

 • doc. dr inż. Zygmunt Filipowicz, prof. PW;
 • mgr inż. Michał Wiraszka;
 • dr inż. Robert Szmurło;

Wydział Fizyki

 • dr inż. Julian Sienkiewicz;
 • dr inż. Michał Wierzbicki;
 • dr inż. Agnieszka Siemion;

Wydział Geodezji i Kartografii

 • dr hab. inż. Michał Kruczyk, prof. PW;
 • mgr inż. Miłosz Gnat;

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • dr inż. Jacek Stasierski;
 • prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński, prof. PW;

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 • dr inż. Michał Lewak;
 • dr inż. Michał Struzik;

Wydział Inżynierii Lądowej

 • dr inż. Cezary Ajdukiewicz;
 • dr inż. Jan Pełczyński;

Wydział Inżynierii Materiałowej

 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW;
 • dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW;

Wydział Inżynierii Produkcji

 • dr inż. Leszek Markowski;
 • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska;
 • dr inż. Krzysztof Ejsmont;

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW;
 • mgr inż. Michał Zwierzyński;
 • dr hab. Alicja Smoktunowicz;

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • dr Paweł Wójcicki;
 • mgr Piotr Figurny;
 • mgr inż. Anna Junosza-Szaniawska;

Wydział Mechatroniki

 • dr Jan Nawrocki;
 • dr inż. Konrad Kamieniecki;
 • dr inż. Marcin Adamczyk;

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

 • dr Izabela Józefczyk;
 • dr Magdalena Grabowska;

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW;
 • mgr Piotr Figurny;
 • dr inż. Grzegorz Linkiewicz;

Wydział Transportu

 • dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW;
 • dr inż. Seweryn Koziak;
 • dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. PW;

Wydział Zarządzania

 • dr hab. inż. Liliana Hawrysz;
 • dr inż. Justyna Smagowicz;

Złoty Mentor 2019 (nagroda dla najlepszego opiekuna koła naukowego)

 • dr inż. Konrad Markowski, KN FiberTeam.

Fotogaleria Gali Złotej Kredy 2019

Źródło i zdjęcie: BPiI PW