FIAT Chrysler Automobiles nagradza studentów PW

Politechnika Warszawska oraz FIAT Chrysler Automobiles po raz siedemnasty wręczyły nagrody w Konkursie FIATA na najlepsze prace doktorskie oraz magisterskie o tematyce motoryzacyjnej. Konkurs jest efektem zawartej w 1997 roku umowy ramowej o współpracy.

14 stycznia 2015 r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w obecności prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej odbyło się wręczenie nagród w XVII edycji Konkursu FIATA. W uroczystości prowadzonej przez prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki, obok autorów nagrodzonych prac, udział wzięli przedstawiciele spółek Grupy FIAT w Polsce, członkowie jury oraz dziekani wydziałów uczestniczących w konkursie oraz promotorzy docenionych prac.

Fotogaleria wręczenia nagród w XVII edycji Konkursu FIATA

W Konkursie FIATA nagradzane są rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz prace inżynierskie i magisterskie o szeroko rozumianej tematyce motoryzacyjnej. Laureatami XVII edycji Konkursu zostali:

Laureaci Konkursu za najlepszą pracę doktorską

 • Justyna Ostrowska z Wydziału Chemicznego, za pracę „Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych” - promotor: prof. Zbigniew Florjańczyk,
 • Anna Borowska-Centkowska z Wydziału Fizyki, za pracę „Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3” - promotor: prof. Franciszek Krok,
 • Joanna Agnieszka Kozłowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej, za pracę „Otrzymywanie i właściwości cieczy magnetoreologicznych pod kątem ich zastosowań w pancerzach ochronnych” - promotor: prof. Marcin Leonowicz.

Laureaci Konkursu za najlepszą pracę magisterską

 • Tomasz Trzeciak z Wydziału Chemicznego, za pracę „Otrzymanie i zbadanie właściwości pionierskiej litowej soli heterocyklicznej pochodnej imidazolu” - promotor: dr hab. inż. Marek Marcinek,
 • Rafał Pyszczek z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, za pracę „Numerical investigation on the Diesel combustion with standard combustion model and detailed chemistry” („Badania numeryczne spalania w silniku Diesla
  z wykorzystaniem standarowego modelu spalania i szczegółowego mechanizmu reakcji”) - promotor: prof. Andrzej Teodorczyk,
 • Patrycja Wierzba z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, za pracę „Odwadnianie paliw z wykorzystaniem filtrów koalescencyjnych” - promotor: dr inż. Andrzej Krasiński.

Członkowie jury konkursowego:

 • prof. Władysław Włosiński – przewodniczący,
 • prof. Marian P. Kaźmierkowski,
 • prof. Tadeusz Pałko,
 • prof. Franciszek Krok,
 • dr hab. inż. Jan Matej,
 • mgr Grażyna Zyskowska - sekretarz.

Konkurs o nagrodę Grupy FIAT jest ogłaszany corocznie już od siedemnastu lat i realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (CRF), Grupą FIAT oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Podobny materiał:
Fiat omawia warunki współpracy