Europejski konkurs dla studentów

Jeśli tylko interesujesz się problematyką europejską i lubisz przygotowywać filmowe prezentacje, ten konkurs z pewnością należy wziąć pod uwagę. Dwudziestu najlepszych uczestników zostanie zaproszonych na finał do Maastricht.

Na przełomie czerwca i lipca w Maastricht odbędzie się 5 Spotkanie Stron Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (MOP 5 Konwencji z Aarhus) połączone z 2 Spotkaniem Stron Protokołu w Sprawie Rejestrów Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń (MOPP 2 Protokołu PRTR). W ramach spotkań odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich jest konkurs dla studentów. Polega on na zamieszczeniu na YouTube krótkiej prezentacji (tzw. elevator pitch), w której trzeba odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań postawionych przez organizatorów:

1.In the context of the Aarhus 2.0 era, when and how should citizens participate in decision-making and implementation processes?
2.How could the wisdom of the crowd be used in environmental issues? How does this wisdom compete or intervene with wisdom of the experts?

Link do filmu należy następnie przesłać na adres: aarhusmaastricht@gmail.com. Spośród autorów przesłanych filmików zostanie wyłonionych 20 uczestników, którzy wezmą udział w finale w Maastricht, zaplanowanym w przededniu Spotkania Wysokiego Szczebla Stron Konwencji z Aarhus. Dwóch najlepszych finalistów wystąpi na żywo ze swoimi przemówieniami w trakcie dyskusji panelowej, której uczestnikami będą ministrowie z państw będących stronami Konwencji, przedstawiciele paneuropejskich organizacji pozarządowych oraz Komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska Janez Potočnik.

Więcej szczegółów przekazujemy w załączonej ulotce.

Informacje dotyczące samej Konwencji oraz Protokołu dostępne są na stronie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ poświęconej udziałowi społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Link dostępny TUTAJ.

Dodatkowe pytania można zgłaszać do Jarosława Mielnika z Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska.
Kontakt: jaroslaw.mielnik@mos.gov.pl, tel: 22 579 27 36   

   

Źródło: Ministerstwo Środowiska