Dwa dyplomy z PW nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę o profilu mechanicznym

Dwie prace dyplomowe obronione w Politechnice Warszawskiej zostały nagrodzone w XXI Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Do finału konkursu zgłoszono 40 prac. Laureatem nagrody III stopnia został Szymon Małecki z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa za pracę pt. „Projekt silnika rakietowego na stały materiał pędny”.

Wyróżnienie II stopnia otrzymał Grzegorz Pela, również z MEiL, za pracę pt. „Projekt dyszy aerospike do silnika rakietowego na stały materiał pędny”. Promotorem obu prac był prof. Jan Kindracki.

Do finału została także zakwalifikowana praca Wojciecha Pilichowskiego pt. „Dobór wibroizolatorów do modułu przetwornicy statycznej APS energia na podstawie analizy drgań pod wpływem wymuszeń losowych”, wykonana na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa pod kierunkiem dr. inż. Jakuba Pawlickiego.

Konkurs jest skierowany do dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny dyscyplin budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.

Źródło: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich