Doktorantka PW w finale konkursu Popularyzator Nauki 2021

Mgr inż. Zuzanna Podgórska, doktorantka Wydziału Fizyki PW znalazła się w gronie nominowanych w kategorii Animator. Zwycięzców 17. edycji konkursu poznamy pod koniec listopada 2021 roku. 

Badaczka ukończyła inżynierię biomedyczną na Politechnice Warszawskiej, obecnie kończy doktorat w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki PW. Od kilku lat zajmuję się szeroko pojętą dozymetrią promieniotwórczego gazu radonu oraz ochroną radiologiczną. W ramach doktoratu pracuje nad analizą korelacji budowy geologicznej podłoża ze stężeniem radonu i opracowuje tzw. mapy radonowe i mapy ryzyka radonowego.

Do 17. edycji konkursu Popularyzator Nauki napłynęło blisko 80 regulaminowych zgłoszeń. Kapituła konkursowa pierwszego stopnia wyłoniła 23 finalistów, którzy są w tym roku nominowani do nagrody. W listopadzie nagrodzeni zostaną laureaci w finałowych kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja, Media, a także laureat/laureatka nagrody głównej - osoba, która otrzyma tytuł Popularyzatora Nauki 2021. Jak co roku redakcja serwisu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii laureata wskaże redakcja.

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagradza uczonych, ludzi mediów, instytucje oraz działaczy społecznych, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki osobom niezwiązanym ze środowiskiem akademickim.

Wśród laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów Wiktor Niedzicki, popularyzator astronomii Karol Wójcicki, duet „Crazy Nauka”, twórcy portalu „Nauka o klimacie”, a także instytucje takie jak Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Informacje dotyczące nominacji do Konkursu Popularyzator Nauki 2021 dostępne są TUTAJ>>