Dofinansowanie na umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich PW

Politechnika Warszawska została jednym z 10 beneficjentów prestiżowego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Program, zaplanowany na trzy lata, ma zwiększyć współpracę międzynarodową Szkół Doktorskich PW.

W ramach STER-u Politechnika Warszawska zamierza przede wszystkim zwiększyć liczbę doktorantów z zagranicy, zapraszać więcej zagranicznych promotorów, wspierać współpracę pomiędzy Szkołami Doktorskimi PW i zagranicznymi, dofinansowywać długoterminowe staże zagraniczne dla słuchaczy Szkół Doktorskich, zwiększyć liczbę zajęć prowadzonych przez „visiting professors” oraz organizować szkoły letnie dla doktorantów z Polski i z zagranicy.

Program „STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie.

Szczegółowe informacje o programie i wyniki naboru dostępne są TUTAJ>>

Źródło: BPiI PW