Dni otwarte w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

W dniach 7-9 listopada 2016 r. przeprowadzono „Dni otwarte DRIMN CZIiTT”, które zorganizowano w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

W sześciu spotkaniach z osiemnastoma jednostkami Politechniki Warszawskiej uczestniczyło ponad 300 studentów z Kół Naukowych, opiekunowie KN PW oraz dziekani poszczególnych wydziałów.

Podczas „Dni otwartych DRIMN CZIiTT” zaprezentowano ofertę skierowaną do kół naukowych PW oraz propozycje pozostałych działów CZIiTT (Działu Badań i Analiz, Działu Wsparcia Projektów, Inkubatora Innowacji).

Podstawą działalności Kół Naukowych oraz rozwoju projektów badawczych w nich realizowanych jest szeroka współpraca i interdyscyplinarność, a także koordynacja tych działań na poziomie władz rektorskich. W związku z powyższym „Dni otwarte DRIMN CZIiTT” były doskonałą okazją do poznania prof. Pawła Pyrzyńskiego, który pełni obecnie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego. W spotkaniach wziął także udział Przewodniczący Rady Kół Naukowych Tomasz Detka.

Prof. Paweł Pyrzanowski, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego na spotkaniu ze studentami/źr. CZIiTT

Spotkania zostały podzielone na kilka części. W pierwszej zaprezentowano ofertę DRIMN CZIiTT oraz pozostałych działów CZIiTT. Przedstawiony został również zakres działalności nowego pełnomocnika rektora.

W kolejnej turze spotkań przedstawiciele kół naukowych debatowali na temat problemów i wyzwań stojących przed studenckim ruchem naukowym w Politechnice Warszawskiej, rozpoczynając od  szczegółów dotyczących działalności bieżącej kół po dyskurs na poziomie systemowym.

Na koniec studenci, doktoranci i kadra naukowa mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem udostępnionym nieodpłatnie na trzecim piętrze CZIiTT. Zaprezentowano także sale, których rezerwacja odbywa się jedynie na podstawie wypełnianego formularza.

Dużą popularnością cieszył się Open Space, gdzie studenci pracują nas projektami i realizują wspólne projekty badawcze. Od latających dronów, poprzez wirtualną rzeczywistość, aż po drukowanie 3D. Jedno z Kół, już podczas spotkania, zarezerwowało miejsce na wstawienie maszyny wytrzymałościowej.

Źródło:Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców