Czwartek za wtorek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 19 października 2021 r. (wtorek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w czwartek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

" 3. pkt 1 W semestrze zimowym: 19.10.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek;"

- zgodnie z §1 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.