Czwartek za środę

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 10 listopada 2021 r. (środa) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w czwartek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

"3. pkt 2 W semestrze zimowym: 10.11.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek;"

- zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.