Absolwenci i doktoranci PW z nagrodami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Ogłoszono wyniki Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W gronie laureatów znalazło się 15 absolwentów i doktorantów PW.

Wśród osób nagrodzonych kategorii rozprawy doktorskie znaleźli się przedstawiciele PW:

 • dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska z Wydziału Architektury za rozprawę doktorską „Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971-2018”, promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW;
 • dr inż. arch. Joanna Koszewska z Wydziału Architektury za rozprawę doktorską „Dobro wspólne w przestrzeni miasta - analiza porównawcza w Polsce i we Francji na przykładach wybranych dzielnic Warszawy i Paryża”, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell;

W kategorii prace magisterskie nagrodzeni zostali następujący absolwenci PW:

 • mgr inż. arch. Magdalena Pawełczak z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Inteligentna dzielnica w harmonii z naturą. Laboratorium energetyczne w rejonie Chrzanowa w Warszawie”, promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
 • mgr inż. Monika Piotrkowska z Wydziału Geodezji i Kartografii za pracę magisterską „Analiza możliwości wdrożenia działań adaptacyjnych do zmian klimatu na przykładzie dwóch wybranych osiedli mieszkaniowych w Warszawie”, promotor: dr inż. Katarzyna Rędzińska;
 • mgr arch. Marek Kaszewski z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Więcej niż mieszkanie - zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy”, promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
 • mgr inż. Paulina Monika Bogumił z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Technologia mrożenia gruntu w realizacji tuneli metodami klasycznymi”, promotor: dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska;
 • mgr inż. Dominik Rybka z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Analiza wpływu poziomych przesłon przeciwfiltracyjnych na pracę ściany szczelinowej”, promotor: dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska;
 • mgr inż. Anna Dominika Kaczmarczyk z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej”, promotor: dr inż. Paweł Artur Król;
 • mgr inż. Antoni Marek z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę magisterską „Model konstytutywny hipersprężystości elastomerów - implementacja numeryczna w programie ABAQUS z przykładami zastosowań”, promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło;
 • mgr inż. arch. Wiktor Gago z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Doświadczenie koloru w architekturze - projekt miejsca kontemplacji”, promotor: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka;
 • mgr inż. arch. Beata Kamińska-Pieklik z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Architektura wpływająca na proces gentryfikacji. Budynek mieszkalny odpowiadający potrzebom społecznym na Szmulowiźnie w Warszawie”, promotor: dr inż. arch. Paweł Trębacz;
 • mgr inż. arch. Jakub Pieńkowski z Wydziału Architektury za pracę magisterską „Architektura mieszkaniowa a rozwój odpowiedzialny. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie”, promotor: dr inż. arch. Piotr Trębacz.

W kategorii prace inżynierskie nagrodzeni zostali następujący absolwenci PW:

 • inż. arch. Zuzanna Julia Woźnicka z Wydziału Architektury za pracę inżynierską „Centrum kultury i integracji sąsiedzkiej przy Forcie Bema”, promotor: dr inż. arch. Anita Orchowska;
 • inż. Daniel Kiszkurno z Wydziału Inżynierii Lądowej za pracę inżynierską „Projekt konstrukcyjny stalowej wieży widokowej o wysokości ok. 24 m.”, promotor: dr inż. Paweł Artur Król;
 • inż. arch. Jakub Danelski z Wydziału Architektury za pracę inżynierską „Kaplica Miejska w Warszawie”, promotor: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW.

W kategorii  krajowe publikacje nagrodzona została dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW z Wydziału Architektury - za publikację „Urban Designe in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii