Absolwenci PW wśród laureatów konkursu „Warszawa w pracach dyplomowych”

Prezydent m.st. Warszawy nagrodził autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2018 r. W gronie laureatów konkursu „Warszawa w pracach dyplomowych” znaleźli się absolwenci Politechniki Warszawskiej.

Konkurs ma na celu wspieranie młodych badaczy, którzy chcą i mogą zmienić swoje miasto. Prace dotyczyły społeczno-gospodarczego rozwoju stolicy. Jego wyniki zostały ogłoszone podczas gali, która odbyła się 22 października 2019 r. w nowo otwartym Muzeum Woli - oddziale Muzeum Warszawy.

Nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich otrzymała dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska, absolwentka Wydziału Architektury PW, pracownik naukowy Wydziału Geodezji i Kartografii PW - za pracę „Praga-Północ w Warszawie jako dzielnica sztuki”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krystyny Guranowskiej-Gruszeckiej.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano Maciejowi Polakowskiemu, absolwentowi Wydziału Architektury PW - za pracę „Rolnictwo miejskie w strukturze przestrzennej na przykładzie Warszawy”, która powstała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała Katarzyna Głownia, absolwentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW - za pracę „Przetworzenie odpadów ulegających biodegradacji w biogazowni - koncepcja technologiczna dla m.st. Warszawy”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Krystyny Lelicińskiej.

Źródło i zdjęcie: um.warszawa.pl