Absolwenci PW Filii w Płocku nagrodzeni przez Izbę Inżynierów

12 stycznia 2022 r. autorzy najlepszych prac dyplomowych na kierunku budownictwo w PW Filii w Płocku otrzymali nagrody Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis w obecności Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Renaty Walczak.

Laureatami zostali:

  • mgr inż. Anna Trojanowska za pracę pt. „Projekt remontu i modernizacji budynku zabytkowego na galerię handlową”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Marka Kapeli;
  • inż. Rafał Wóltański za pracę pt. „Projekt hali magazynowej z analizą sił wewnętrznych w płaskim i przestrzennym modelu konstrukcyjnym”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Macieja Banacha;
  • mgr inż. Karolina Baranowska za pracę pt. „Analiza rozkładu naprężeń w przekroju mimośrodowo ściskanym z uwzględnieniem wpływu pełzania”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Kamińskiego.

Wszystkie prace zajęły równorzędne miejsca.

Zdjęcie: Politechnika Warszawska Filia w Płocku