24. Inżynierskie Targi Pracy w Politechnice Warszawskiej

14 i 15 marca br. w Politechnice Warszawskiej podczas 24. edycji Inżynierskich Targów Pracy spotkali się przedsiębiorcy, studenci i absolwenci poszukujący najlepszych rozwiązań w zakresie kreowania ścieżki indywidualnego rozwoju.

Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST, jak co roku przyciągnęło rzesze osób, pragnących odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Bogata oferta ok. 100 wystawców reprezentujących różnorodne branże m.in. informatyczną, telekomunikacyjną czy transportową pozwalała na zorientowanie się w oczekiwaniach przyszłych pracodawców i dopasowanie swoich zainteresowań do prezentowanych ofert zatrudnienia, staży i praktyk.

Inżynierskie Targi Pracy 2017 w Dużej Auli PW/fot. Biuletyn PW

- Politechnika Warszawska świadoma rosnących oczekiwań pracodawców, czyni starania, by nasi studenci byli poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami, mającymi wiedzę i praktyczne umiejętności. Pracodawcy coraz większą wagę przywiązują do tzw. umiejętności miękkich, zdolności pracy w grupie, pracy przy projektach - te umiejętności studenci Politechniki Warszawskiej zdobywają, działając w licznych kołach naukowych i stowarzyszeniach. Absolwenci naszej Uczelni znajdują zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki. Kierują wielkimi firmami, zakładają małe i średnie przedsiębiorstwa, są politykami, profesorami wyższych uczelni w Polsce i poza jej granicami - powiedział Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

Uczestnicy Inżynierskich Targów Pracy 2017/fot. Biuletyn PW

Podczas Targów organizowane były zarówno prezentacje poszczególnych przedsiębiorców, jak i  tematyczne warsztaty prowadzone m.in. przez wykładowców Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie efektywnej komunikacji w biznesie. W Strefie Studenta pracownicy Biura Karier PW konsultowali CV oraz pomagali w poszukiwaniu pracodawców i kreowaniu ścieżki kariery.   

Poznaliśmy również wyniki plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera, który - zdaniem studentów - miał na celu wyłonienie firmy, oferującej najlepsze warunki zatrudnienia. W tym roku - podobnie jak w poprzednim - najbardziej atrakcyjnym przedsiębiorcą została firma Orange.  

Zdjęcia: Biuletyn PW