Biuletyn PW / Senat / Nominacje profesorskie 2019

Nominacje profesorskie 2019

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 czerwca 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. inż. Markowi Jarosławowi Henczce Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora od dnia 1 czerwca 2019 r. na czas nieokreślonyzostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Adam Woźniak zatrudniony w Zakładzie Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechatroniki,
- prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak zatrudniony w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak zatrudniony w Zakładzie Sterowania Systemów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk zatrudniony w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora od dnia 1 maja 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektryczny.

Na stanowisko profesora od dnia 1 czerwca 2019 r.na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- prof. dr hab. inż. Jan Żera zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn zatrudniony w Zakładzie Radiokomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz zatrudniona w Zakładzie Sterowania Systemów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński zatrudniony w Zakładzie Sterowania na Wydziale Elektrycznym,
- prof. dr hab. inż. Krystyna Guranowska-Gruszecka zatrudniona w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury,
- prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,
- prof. dr hab. inż. Danuta Kłosek-Kozłowska zatrudniona w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. inż. Joanna Strużewska-Krajewska zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 czerwca 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. inż. Robert Zalewski zatrudniony w Zakładzie Technik Komputerowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2024 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Mariusz Rawski zatrudniony w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
- dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska zatrudniona w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Aldona Zalewska zatrudniona  w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz zatrudniony w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Guzek zatrudniony w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów na Wydziale Transportu,
- dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak zatrudniona w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 października  2019 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:dr hab. inż. Joanna Ryszkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: dr hab. inż. Grzegorz Iwański Zatrudniony w Zakładzie Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: dr hab. inż. Andrzej Ordys Zatrudniony w Zakładzie Automatyki na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2024 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka zatrudniona w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Mariusz Pietrzak zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Bartłomiej Salski zatrudniony w Zakładzie Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 26 czerwca 2019 r.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 22 maja 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora od dnia 1 kwietnia 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora od dnia 1 maja 2019 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk zatrudniony w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Artur Dybko zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski zatrudniony w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Małgorzata Zagórska zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer zatrudniona w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Maria Bretner zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki zatrudniony w Zakładzie Informatyki  i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
- prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski  zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora od dnia 1 kwietnia 2019 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska zatrudniona w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora od dnia 1 maja 2019 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński zatrudniony w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii
- prof. dr hab. Ewa Karwowska zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: dr hab. inż. Agnieszka Pusz zatrudniona
w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 kwietnia 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz zatrudniony
w Zakładzie Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Anna Bielska zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii,
- dr hab. inż. Tomasz Kliś zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Marek Marcinek zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Hanna Krawczyk zatrudniony w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
- dr hab. inż. Jacek Kukulski zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 czerwca 2019 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Krzysztof Siwek zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym,
- dr hab. inż. Jan Słyk zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska zatrudniona w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Łukasz Górski zatrudniony w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak zatrudniona w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska zatrudniona w Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji,
- dr hab. inż. Marcin Karabin zatrudniony w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 22 maja 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Władysławowi Homendzie z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora od dnia 1 marca 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: prof. dr hab. inż. Maciej Sypek zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora od dnia 1 kwietnia 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- prof. dr inż. Mariusz Pyrz zatrudniony w Zakładzie Samochodów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- prof. dr hab. inż. Roman Nagórski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej,
- prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora od dnia 1 kwietnia 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- prof. dr hab. inż. Andrzej Reński zatrudniony w Zakładzie Samochodów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 marca 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PWna podstawie umowy o pracę:
- dr hab. Mieczysław Morawski zatrudniony w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- dr hab. inż. Marek Jasiński zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 17 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 marca 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr. hab. inż. Andrzejowi Stefanowi Dzielińskiemu z Wydziału Elektrycznego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych: dr. hab. inż. Kamilowi Dominikowi Wojciechowskiemu z Wydziału Chemicznego

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora od dnia 1 marca 2019 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- prof. dr hab. inż. Janusz Zachara zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. Małgorzata Igalson zatrudniona w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki,
- prof. dr hab. Marek Wasiucionek zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,
- prof. dr hab. inż. Piotr Magierski zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2024 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- dr hab. inż. Michał Marzantowicz zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,
- dr hab. inż Ewa Zadrzyńska-Piętka zatrudniona w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż Agata Pilitowska zatrudniona w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Mirosław Orzechowski zatrudniony w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury,
- dr hab. inż. Sławomir Czarnecki zatrudniony w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2024 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę: dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski zatrudniony w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 marca 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 lutego 2019 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:
- dr hab. inż. Iwonie Grabarek z Wydziału Transportu,
- dr hab. inż. Tomaszowi Piotrowi Markiewiczowi z Wydziału Elektrycznego,
- dr inż. Henrykwi Anglartowi z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 lutego 2019 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- dr hab. inż. Michał Józwik zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej na Wydziale Mechatroniki,
- dr hab. Wojciech Matysiak zatrudniony w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
- dr hab. inż. Konrad Lewczuk zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 20 lutego 2019 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 stycznia 2019 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora od dnia 1 stycznia 2019 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
- prof. dr hab. inż. Ewa Kuryłowicz zatrudniona w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury,
- prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym,
- prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: dr hab. inż. Lech Knap zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora uczelni od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę:
- dr hab. inż. Piotr Orliński zatrudniony w Zakładzie Silników Spalinowych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Szymon Gontarz zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
- dr hab. inż. Izabela Madura zatrudniona w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym,
- dr hab. inż. Jacek Wernik zatrudniony w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dn. 23 stycznia 2019 r.

Nominacje profesorskie 2018
Nominacje profesorskie 2017
Nominacje profesorskie 2016
Nominacje profesorskie 2015

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW