Biuletyn PW / Senat / Nominacje profesorskie 2015

Nominacje profesorskie 2015

Artykuł zawiera zestawienie komunikatów opublikowanych po poszczególnych posiedzeniach Senatu PW, obejmujących nadanie przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz nadanie stopnia profesora PW.

Posiedzenie Senatu z dnia 16 grudnia 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz zatrudniony w Zakładzie Procesów Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński zatrudniony w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki  Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Dawid Myszka zatrudniony w Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

- prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Grzegorzewski zatrudniony w Zakładzie Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

- dr hab. inż. Mateusz Śmietana zatrudniony w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

- dr hab. inż. Dominik Sierociuk zatrudniony w Zakładzie Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas określony do dnia 28 lutego 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Domaradzki zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego na Wydziale Architektury.

Prof. Krzysztof Domaradzki odbiera nominację od prof. Jana Szmidta, Rektora PW. W planie od okna kolejno:
prof. Mateusz Śmietana, prof. Paweł Gierycz, prof. Cezary Zieliński, prof. Dawid Myszka,
prof. Przemysław Grzegorzewski, prof. Dominik Sierociuk.

Posiedzenie Senatu z dnia 25 listopada 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin zatrudniony w Zakładzie Geometrii Różniczkowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na okres kolejnych 5 lat został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk zatrudniony w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 października 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński zatrudniony w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Wanda Ziemkowska zatrudniony w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej na Wydziale Chemicznym,

- dr hab. inż. Dariusz Oleszak zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,

- dr hab. inż. Marek Matyjewski zatrudniony w Zakładzie Podstaw Konstrukcji w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski zatrudniony w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres kolejnych 4 lat został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Gilewski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres kolejnych 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Garbacz zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,

- prof. nzw. dr hab. Joanna Cieśla zatrudniona w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych w Instytucie Inżynierii Biotechnologii na Wydziale Chemicznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Szumbarski zatrudniony w Zakładzie Aerodynamiki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. inż. Jerzy Balicki zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,

- dr hab. Radosław Koszewski zatrudniony w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka zatrudniona w Zakładzie Ekonomii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- dr hab. Robert Suwaj zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na okres kolejnych 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska zatrudniona w Zakładzie Kwalitologii na Wydziale Zarządzania,

- prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska zatrudniona w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na czas określony do 30 września 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2016 r. na określony do 30 września 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2016 r. na okres kolejnych 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Robert Kowalski zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji Betonowych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,

- prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Łukowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Prof. Jan Szmidt wręcza nominacje profesorskie na posiedzeniu Senatu w dniu 21 października 2015 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 września 2015 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:

- dr hab. Marii Wandzie Bretner zatrudnionej w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych w Instytucie Biotechnologii na Wydziale Chemicznym,

- dr. hab. Józefowi Romanowi Dygas zatrudnionemu w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,

- dr hab. inż. Elżbiecie Dagnie Ryńskiej zatrudnionej w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r.nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych
dr hab. inż. Krystynie Elżbiecie Guranowskiej-Gruszeckiej zatrudnionej w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych
dr. hab. inż. Wojciechowi Jerzemu Gilewskiemu zatrudnionemu w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak zatrudniony w Zakładzie Automatyki w Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na czas nieokreślony zostanie zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas określony do 30 czerwca 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski zatrudniony w Zakładzie Maszyn Budowlanych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas określony do 30 czerwca 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk zatrudniony w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.    

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 sierpnia 2015 r. na czas określony do 31 lipca 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Anna Zalcewicz zatrudniona w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- dr hab. Wojciech Gonet zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2015 r. na czas określony do 31 sierpnia 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Dymarski zatrudniony w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,

prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut  zatrudniony w Zakładzie Technik Rzeczywistości Wirtualnej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r.  na czas określony do 30 września 2020 r. zostaną zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Maria Ganzha zatrudniona w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,

- prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński zatrudniony w Zakładzie Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na czas określony do 31 października 2020 r. zostaną zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż.  Sylwester Robak zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona zatrudniony w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Michał Śmiałek zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanejw Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki zatrudniony w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym.

Wręczenie nominacji przez prof. Jana Szmidta, Rektora PW. Na zdjęciu od prawej: prof. Mirosław Siergiejczyk,
prof. Maciej Ławryńczuk, prof. Przemysław Dymarski, prof. Maria Ganzha, prof. Jacek Starzyński, prof. Sylwester Robak,
prof. Desire Rasolomampionona, prof. Michał Śmiałek, prof. Dariusz Sawicki.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 kwietnia 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Artur Rusowicz zatrudniony w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2015 r. na czas określony do 31 maja 2020 r. została zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. Małgorzata Wojtkowska zatrudniona w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2015 r. na czas określony do 31 sierpnia 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek zatrudniona w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Skorupski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk zatrudniony w Zakładzie Telekomunikacji w Transporcie na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Kawalec zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk zatrudniony w Zakładzie Sensorów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Metrologii
i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wręcza nominacje profesorskie. Na zdjęciu od lewej (w głębi): prof. Artur Rusowicz,
prof. Małgorzata Wojtkowska, prof. Jacek Skorupski, prof. Piotr Kawalec

Posiedzenie Senatu z dnia 20 maja 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki zatrudniony w Zakładzie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 kwietnia 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Artur Rusowicz zatrudniony w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 września 2016 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Stanisław Jankowski zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2015 r. na czas określony do 31 maja 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Zbigniew Król zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- dr hab. inż. Wiesław Zabłocki zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem na Wydziale Transportu,

- dr hab. inż. Dariusz Pyza zatrudniony w Zakładzie Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Transportu.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW gratuluje nominacji profesorskich. Na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Pyza, prof. Zbigniew Król

Posiedzenie Senatu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż.  Ewie Kuryłowicz zatrudnionej w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2015 r.nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż.  Mirosławowi Parolowi zatrudnionemu w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2015 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Michalak zatrudniona w Katedrze Projektowania Konstrukcji Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak zatrudniony w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 kwietnia 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński zatrudniony w Zakładzie Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym,
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki zatrudniony w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2015 r. na czas określony do 31 marca 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Wojciech Bujalski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wręcza nominacje profesorskie. Na zdjęciu od prawej: prof. Hanna Michalak,
prof. Włodzimierz Kasprzak, prof. Andrzej Dzieliński, prof. Wojciech Bujalski

Posiedzenie Senatu z dnia 11 marca 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania. prof. dr inż. Mariusz Pyrz zatrudniony w Zakładzie Samochodów w Instytucie Pojazdów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2015 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Michalak zatrudniona w Katedrze Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Adam Szeląg zatrudniony w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w Instytucie Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski zatrudniony w Zakładzie Zarządzania Produkcją na Wydziale Zarządzania,

- prof. nzw. dr hab. inż. Elżbieta Ryńska zatrudniona w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Kłosek-Kozłowska zatrudniona w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztukina Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Robert Kunkel zatrudniony w Zakładzie Architektury Polskiej na Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk zatrudniona w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki i Budynku w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Jan Winter zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Bogdan Sowiński zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Molski zatrudniony w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Rozbicka zatrudniona w Zakładzie Architektury Polskiej na Wydziale Architektury.

Wręczenie nominacji przez prof. Jana Szmidta, Rektora PW. Na zdjęciu od prawej: prof. Mariusz Pyrz, prof. Adam Szeląg,
prof. Robert Kunkel, prof. Dorota Chwieduk, prof. Bogdan Sowiński, prof. Małgorzata Rozbicka

Posiedzenie Senatu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisku profesora zwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r.na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak zatrudniony w Zakładzie Napędu Elektrycznego w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisku profesora zwyczajnego od dnia 2 lutego 2015 r.na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba zatrudniony w Zakładzie Zarządzania Innowacjami na Wydziale Zarządzania.  

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r.do dnia 31 grudnia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
 
- dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera zatrudniona w Zakładzie Konstrukcji Betonowych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,
 
- dr hab. inż. Lech Olejnik zatrudniony w Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji,
 
- dr hab. inż. Piotr Woyciechowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 30 września 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Piotr Skawiński zatrudniony w Zakładzie Technik Wytwarzania w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jarosław Milewski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

 

Nominacje profesorskie 2013 i 2014

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI