Naukowcy z PW laureatami XIII edycji programu LIDER

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi stojących na schodach

Pięcioro badaczy z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie w trzynastej edycji programu LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W gronie laureatów znaleźli się:

  • dr inż. Czelej Kamil, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (projekt: „Nowa technologia Wysokowydajnej produkcji gazu syntezowego w procesie suchego fotoreformingu metanu w układzie przepływowym”);
  • dr inż. Arkadiusz Szczęśniak, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW (projekt: „Opracowanie ko-elektrolizera MCE do syntezy paliw sztucznych”);
  • dr inż. Michał Dziendzikowski, Wydział Inżynierii Materiałowej PW (projekt: „Opracowanie technologii oraz prototypu systemu monitorowania elementów strukturalnych konstrukcji w oparciu o fuzję danych z sieci sensorów zintegrowanych”);
  • dr inż. Damian Gromek, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (projekt: „Lotniczy pasywny radar z syntetyczną aperturą działający w czasie rzeczywistym wykorzystujący zewnętrzne oświetlenie z naziemnych stacji telewizji cyfrowej DVB-T2”);
  • mgr inż. Barbara Romelczyk-Baishya, Wydział Inżynierii Materiałowej PW (projekt: „Opracowanie metodyki monitorowania właściwości mechanicznych materiałów pobranych z instalacji przemysłowych z wykorzystaniem zminiaturyzowanych próbek”).

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.  Budżet na XIII programu LIDER wynosił 80 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>