Rekrutacja do programu coachingowego dla pracowników PW

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn pochylonych nad notesem

Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 lipca 2022 r. 

Pracownicy Politechniki Warszawskiej będących liderami lub kierownikami zespołów mogą wziąć udział w rekrutacji do procesu coachingowego - zespołowego i indywidualnego. 

Celem procesu coachingowego jest podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu, efektywności działań zarządczych lidera lub kierownika oraz jakości zarządzania zespołami w Politechnice Warszawskiej.

Aby wziąć udział w rekrutacji lider lub kierownik zespołu powinien:

  • zapoznać się z warunkami uczestnictwa w projekcie i zasadami rekrutacji, które zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie rekrutacji do procesu coachingowego”,
  • wypełnić formularz on-line: ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/281267?lang=pl 
  • przesłać w wersji elektronicznej na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl (w tytule e-maila wpisując: "NERW 2 | Nabór - coaching 2022"):

       - uzasadnienie powodów ubiegania się o udział w procesie coachingowym z uwzględnieniem informacji wyszczególnionych w § 4 ust. 2 Regulaminu rekrutacji (max. jedna strona A4),

      - listę członków zespołu, którzy wyrazili zgodę na udział we wsparciu (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji).

Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 lipca 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 9 września 2022 r.

Wsparcie realizowane jest w ramach zadania nr 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią” projektu „NERW2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>