Najlepsi z najlepszych PW

Zdjęcie przedstawia fragment Gmachu Głównego PW

Czas na złożenie wniosku upływa 17 lutego 2023 r.

Zapraszamy do udziału w programie „Wsparcie rozwoju pracowników PW” i I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW”. Inicjatywa została zorganizowana w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Wsparcie oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników PW wykonujących zadania badawcze lub dydaktyczne to główne cele konkursu. Obok wykonywania istotnych zadań dla uczelni warunkiem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed terminem złożenia wniosku, zgodnie z art. 360 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) i zaliczona jest do tzw. liczby N.

Dla każdego uczestnika/uczestniczki konkursu opracowany zostanie zindywidualizowany program wsparcia wspomagający określoną ścieżkę rozwoju np.:

  • zmniejszenie pensum dydaktycznego,
  • finasowanie dostępu do specjalistycznych laboratoriów,
  • możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w innych organizowanych przez PW konkurach/inicjatywach tj.: staże zagraniczne badawcze (IDUB D9.), szkolenia z promocji osiągnięć naukowych (IDUB D11) itd.,
  • udział w szkoleniach/warsztatach,
  • testy oceny talentów (np. test Gallupa – psychometryczne narzędzie badawcze, umożliwiające ocenę natężenia 34 cech zwanych talentami, z których 5 jest dominujących) i jego analiza,
  • inne.

Działania laureatów podejmowane w ramach I edycji konkursu nie mogą trwać dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Kandydatów mogą zgłaszać kierownicy podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych spośród pracowników Politechniki Warszawskiej zaliczonych do tzw. liczby N.

Czas na złożenie wniosku upływa 17 lutego 2023 r. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 14 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>