Kolonie dla dzieci i młodzieży w Sarbinowie

Zdjęcie Ośrodka Wypoczynkowego PW w Sarbinowie

Ośrodek Wypoczynkowy PW w Sarbinowie

Ośrodek Wypoczynkowy PW w Sarbinowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat na kolonie, które odbędą się w terminie 25 czerwca – 10 lipca 2023 r.

W programie pobytu: plażowanie, pływanie w wydzielonym kąpielisku (pod nadzorem ratownika), w godzinach popołudniowych i wieczornych gry zespołowe na świeżym powietrzu, zawody sportowe, wieczory tematyczne orgaznizowane przez animatorów, zajęcia plastyczne, ogniska, dyskoteki, planowana jest co najmniej jedna wycieczka autokarowa (do Kołobrzegu).

Warunki pobytu: studia 3-osobowe z łazienkami, 7 grup –  96 os. (3 grupy chłopców, 4 grupy dziewcząt, grupy młodsze 12-osobowe, starsze 15-osobowe), całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek serwowane do stołu).

O zakwalifikowaniu dziecka na kolonię decyduje kolejność dostarczenia wypełnionych kart kolonijnych, które można składać do 31 marca 2023 r.  Pierwszeństwo w naborze mają dzieci pracowników PW.

Koszt pobytu to 3 542zł (w cenę jest wliczony podatek VAT w wysokości 8%). Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury są proszone o zgłoszenie tego faktu przy składaniu karty kolonijnej dziecka, ponieważ nie ma możliwości wystawienia faktury po upływie 10 dni od dokonania wpłaty. Na mocy Regulaminu ZFŚS w PW § 20 ust. 1 pracownicy i emeryci Uczelni wpłacają różnicę pomiędzy ceną kolonii a kwotą dofinansowania dla dziecka.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kaczmarczyk z Działu Socjalnego, tel. 22 234 62 05.