Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych – co to oznacza?

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę tłumaczącego daną kwestię drugiej osobie

fot. freepik.com.katemangostar

Politechnika Warszawska jako pracodawca, który prowadzi Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), co 4 lata musi dokonać tzw. autozapisu. Oznacza to, że 1 marca 2023 r. wszystkie osoby zatrudnione w PW między 18 a 55 rokiem życia zostaną ponownie zapisane do PPK. Podpowiadamy kto i co może w tej sytuacji zrobić.

1 marca 2023 r. Politechnika Warszawska zawrze w imieniu pracowników umowę o prowadzeniu PPK z instytucją finansową. Co istotne, oznacza to, że złożone wcześniej deklaracje rezygnacji z wpłat do PPK tracą ważność z końcem lutego.

Kto zostanie zapisany automatycznie do PPK?

Będą to wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy PW w wieku 18-55 lat, w tym także osoby, które zrezygnowały wcześniej z uczestnictwa w PPK, składając deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat (zarówno przed zgłoszeniem do Programu, jak i już w trakcie jego obowiązywania).

Co muszę zrobić, jeśli jestem w tej grupie wiekowej i chcę dokonywać wpłat do PPK?

Żadne działania nie są wymagane. Politechnika Warszawska automatycznie zapisze Ciebie do Programu (zawrze w Twoim imieniu umowę o prowadzenie PPK) i rozpocznie dokonywanie wpłat od 1 kwietnia 2023 r.

W jaki sposób zgłosić, że nie chcę dokonywać wpłat do PPK?

W takim przypadku należy złożyć deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Można to zrobić nie wcześniej niż 1 marca 2023 r. Deklaracja będzie obowiązywać od dnia jej złożenia do kolejnego autozapisu w 2027 r.

Co w sytuacji kiedy złożę rezygnację i rozmyślę się?

W każdej chwili pracownik może zmienić zdanie i odwołać złożoną deklarację.

Co mają zrobić pracownicy i zleceniobiorcy powyżej 55 roku życia?

Jeśli do 31 marca 2023 r. pracownik osiągnął 55 rok życia, ale nie ukończył 70 lat, Politechnika Warszawska może go zapisać do PPK (lub wznowić dokonywanie wpłat do PPK) w ramach autozapisu wyłącznie na wniosek pracownika złożony do końca lutego 2023 r.

Jak wygląda sytuacja pracowników powyżej 70 roku życia?

Autozapis nie dotyczy pracowników, którzy przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat. Nie mogą oni również przystąpić do PPK.

W jaki sposób złożyć deklarację o przystąpieniu albo rezygnacji z uczestnictwa w PPK?

Wzory formularzy dostępne są na stronie głównej Politechniki Warszawskiej. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Biura Spraw Osobowych lub w przypadku pracowników PW Filii w Płocku – do Działu Spraw Osobowych. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia oryginalnego dokumentu.

W razie wątpliwości dotyczących PPK z kim mogę się skontaktować?

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem obsługującym sprawy osobowe w danej jednostce organizacyjnej. Dane opiekuna znaleźć można w systemie SAP.