Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Zmarł prof. Zbigniew Grabowski, Rektor PW w latach 1985-1988

Zmarł prof. Zbigniew Grabowski, Rektor PW w latach 1985-1988

28 lipca 2019 r. w wieku 89 lat zmarł prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Jan Grabowski, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1985-1988.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jan Grabowski - Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1985-1988, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej w latach 1970-1986, specjalista w zakresie budownictwa lądowego, geotechniki i mechaniki gruntów, Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jan Grabowski został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Prawy człowiek, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów.

Poniżej: zdjęcia z uroczystości pogrzebowych z dnia 6 sierpnia 2019 roku, które odbyły się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Zdjęcia: Biuletyn PW

FORUM PRACOWNIKÓW

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI