Politechnika Warszawska i jej historia

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej Muzeum PW przygotowało dodatkowe atrakcje. Na wszystkich miłośników oraz przyjaciół Politechniki Warszawskiej czeka wystawa. Jak co roku muzeum zaprasza również na zwiedzanie gmachu Uczelni.

W ramach wystawy „Historia Politechniki Warszawskiej” przygotowano plansze z fotografiami i dokumentami ilustrującymi historię - od Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego i czasu odbudowy Uczelni po II wojnie światowej. Zachowany jest porządek chronologiczny wydarzeń. Na planszach obejrzeć można pamiątki po Kajetanie Garbińskim i Stanisławie Staszicu. Został uwzględniony także okres Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II oraz czas otwarcia Politechniki z polskim językiem wykładowym. Przedstawiono dokumenty po zasłużonych profesorach Politechniki Warszawskiej - Januszu Groszkowskim i Tadeuszu Urbańskim. Ukazano również dramatyczne wydarzenia z okresu okupacji, Powstania Warszawskiego, prace nad odbudową Uczelni w 1945 r. i inaugurację roku akademickiego 1945/46. Przewodnim motywem przejawiającym się na większości plansz są pocztówki z wizerunkiem Gmachu Głównego pochodzące ze zbiorów prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa prezentowana jest w krużgankach I piętra Gmachu Głównego od 17 do 30 listopada br. Później zostanie przeniesiona do sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym.

W dniu 18 listopada w godzinach 10.00-14.00 Muzeum PW zaprasza na coroczne zwiedzania Uczelni. W programie przewidziane jest oglądanie Sali Ekspozycyjnej Muzeum PW oraz wystaw towarzyszących obchodom. Zaplanowany został również spacer po terenie Kampusu Centralnego obejmujący Pomnik Batalionu „Golski” i Gmach Fizyki. Jak przewidują organizatorzy, przybliżony czas oprowadzenia jednej grupy to około 50 minut. Przewodnikiem został kierownik Muzeum PW dr Andrzej Ulmer. Zbiórki w godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 organizowane są przed Gmachem Głównym PW.

Źródło: Elżbieta Borysowicz, Muzeum PW
Grafika: Elżbieta Borysowicz, Muzeum PW/ Biuletyn PW