Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW

W latach 2016-2017 pożegnaliśmy kolejne osoby, które swoim życiem i dokonaniami wpisały się w dorobek Politechniki Warszawskiej.

BERNHARDT MACIEJ ZDZISŁAW (1923-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Prodziekan w latach 1983-1984. Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w latach 1987-1990. Specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, teorii silników spalinowych. Członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w latach 1992-1999. Międzynarodowy ekspert w zakresie silników spalinowych i motoryzacyjnych problemów ochrony środowiska. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 73-III-13.

CZAJEWSKI JACEK (1936-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego PW. Prodziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1987-1993. Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1993-1996. Członek Komisji Senackich Politechniki Warszawskiej. Wieloletni Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji oraz Przewodniczący i członek Rady ds. Muzeum PW. Specjalista z zakresu miernictwa elektrycznego, pomiarów wielkości nieelektrycznych oraz robotyki. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 45E-VI-10.

CIOK ZBIGNIEW (1931-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego PW. Prodziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1967-1971. Wybitny znawca w zakresie Aparatów Elektrycznych i Techniki Łączenia. Dyrektor byłego Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Wydziału Elektrycznego PW w latach 1970-1984 i 1987-1999. Prorektor PW ds. Nauki w latach 1984 -1987. Kierownik Zakładu Inżynierii Elektrofizycznej w Instytucie Wysokich Napięć i Wielkich Mocy w latach 1990-2001. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, PAN, IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Doktor honoris causa Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Technicznego (1997). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 37B-III-20.

GÓRSKI EUGENIUSZ (1924-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Dyrektor Oddziału Mechanicznego w latach 1969-1970. Dyrektor Instytutu Budowy Sprzętu Mechanicznego w latach 1978-1981. Specjalista w dziedzinie technologii uzbrojenia, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN w latach 1972-1976. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Włochach przy ul. Ryżowej.

JANKOWSKI JANUSZ (1928-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki PW. Prodziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1982-1987. Zastępca Dyrektora Instytutu Metrologii i Systemów Pomiarowych w latach 1996-1999. Specjalista w zakresie budowy przetworników i przyrządów pomiarowych, inżynierii biomedycznej, metrologii przemysłowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (Wólka Węglowa) O I 16 – VI – 70.

KAJDAS CZESŁAW (1932-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku. Wieloletni Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej. Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego w Płocku w latach 1970-1975. Główny Doradca Techniczny Światowego Projektu ONZ-UNIDO w latach 1990-1992. Specjalista w zakresie tribologii i tribochemii. Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Tribologia” w latach 1982-1986,  w latach 1986-1988 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Organizacji i Rozwoju.  Przewodniczący Polskiego Komitetu Tribologii przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie w latach 1982-1987. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Zabytkowym w Płocku przy Al. Kobylińskiego.

PYSIAK JANUSZ JERZY (1933-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku. Prodziekan Wydziału  w latach 1984-1990.  Dyrektor Instytutu Chemii w latach 1976-1984, 1994-1997. Wieloletni Kierownik Zakładu Podstaw Chemii. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego. Organizator i wieloletni Przewodniczący Oddziału Płockiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony  dla Województwa Warszawskiego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Płockiego, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym B20-VII-13.

RAWSKI FELIKS (1934-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Wieloletni pracownik Instytutu Pojazdów Wydziału SiMR. Autor publikacji i patentów z zakresu silników spalinowych. Współtwórca Olimpiady Techniki Samochodowej i wieloletni przewodniczący jej Komitetu Głównego. Współorganizator licznych olimpiad technicznych. Rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Wieloletni Prezes Klubu Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Odznaczony Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego.

ŚLEDZIŃSKA IRMA (1941-2017)

Dr hab. Wydziału Fizyki PW.  Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Fizyki PW. Prodziekan ds. Ogólnych w latach 1999-2005. Specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Warszawie-Zerzniu przy ul. Cylichowskiej.

WRONKA BOGUSŁAW (1948-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Kierownik Pracowni Spawalnictwa. Od 1998 roku członek Brytyjskiego Instytutu Badań Nieniszczących.
Pochowany na Cmentarzu Zabytkowym w Płocku przy Al. Kobylińskiego.

MILLER ZYGMUNT (1925-2017)
 
Dyrektor Administracyjny Politechniki Warszawskiej w latach 1983-1987. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 252-VI-20/21.

Opracowano na podstawie zestawienia przygotowanego przez Elżbietę Borysowicz z Muzeum Politechniki Warszawskiej