Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW 2020-2021

W latach 2020-2021 pożegnaliśmy kolejne osoby, które swoim życiem i dokonaniami wpisały się w dorobek Politechniki Warszawskiej.

BĄK JERZY BRUNON (1929-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Współtwórca oraz Kierownik Zakładu Techniki Świetlnej w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym PW w latach 1978-1997. Twórca szkoły wielokryteryjnego projektowania oświetlenia. Specjalista z dziedziny elektroenergetyki, elektromechatroniki, elektrotechnologii i techniki świetlnej. Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, członek Komisji Nauk Elektrycznych PAN w Oddziale Poznańskim, nominowany członek kilku Komitetów Technicznych CIE. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Warszawie-Rembertowie przy ul. Grzybowej 1.

BRYŚ KRZYSZTOF (1970 -2021)

Dr inż. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w  Politechnice Warszawskiej. Członek Rady Wydziału MiNI PW w latach 2005-2008. Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w latach 2008-2012. Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału MiNI PW w latach 2012-2016. Pełnomocnik Dziekana ds. Administracji Wydziału MiNI PW. Organizator Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka. Zastępca przewodniczącego Komisji ds. kształcenia matematycznego na kierunkach nie matematycznych Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2015-2016. Członek Komisji Nauczania Matematyki na Uczelniach Technicznych Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Pochowany na Cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej  w Zakopanem.

BUKOWSKI ANDRZEJ (1936-2021)

Prof. dr inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.  Kierownik Oddziału Chemicznego Filii PW w Płocku w latach 1970-1973, Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych Filii PW w Płocku w latach 1972-2006, Kierownik Filii PW w Płocku w latach 1973-1974. Prorektor PW ds. Filii w Płocku w latach 1974-1981. Przewodniczący Rady Miasta Płocka 1994-1998. Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie w latach 1985-1988. Kierownik Międzywydziałowej Katedry Ochrony Środowiska w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku w latach 1993-2006. Specjalista w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, technologii tworzyw sztucznych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Towarzystwa Chemików, Inżynierów Ekologów. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą odznaką „Za zasługi dla przemysłu chemicznego”, Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 228-II-5/6.

BYCHAWSKI JANUSZ WOJCIECH (1935-2020)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Fotogrametrii IGiK w latach 70. Współtwórca Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS). Prekursor stosowania w Polsce metod teledetekcji dla potrzeb leśnictwa. Od 1990 r. profesor w zakresie nauk o Ziemi. Wicedyrektor i sekretarz naukowy w Instytucie Geodezji i Kartografii. Członek Komitetu Geodezji na Wydziale Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego.

Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/58  Aleja 66-1-16.

CHOROMAŃSKI WŁODZIMIERZ (1954-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych w latach 2003-2014, Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie w latach 2014-2020. Prezes i założyciel Stowarzyszenia „Eko Mobilność”. Specjalista w zakresie dynamiki pojazdów szynowych, innowacyjnych, autonomicznych środków i systemów transportowych. Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komisji ds. Innowacji w PAN. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie 14C-6-9.

FILIPKOWSKI ANDRZEJ (1929-2020)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Systemów Elektronicznych w latach 1970-1978, Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych w latach 1978-1984 i 1987-1990. Prorektor ds. Ogólnych w latach 1990-1996. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek zwyczajny Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Specjalista z dziedziny elektroniki i projektowania układów scalonych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

*Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 85-VI-9.

FRYSZKOWSKI ANDRZEJ (1949-2020)

Prof. dr hab. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych w latach 1999-2002. Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Cząstkowych w latach 1994-2011, Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Zwyczajnych w latach 2011-2020. Specjalista w zakresie równań różniczkowych, sterowań optymalnych. Członek Senackiej Komisji ds. Kampusów PW, członek Senackiej Komisji ds. Mienia PW. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie S-V-14-2-14.

GOGÓŁ WIESŁAW (1927-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej w latach 1985-1990. Specjalista w zakresie heliotechniki i podstawowych procesów wymiany ciepła. Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Szkoły w latach 1990-1993, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, uhonorowany Odznaką "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej".

Pochowany na Cmentarzu Południowym w Antoninowie 16 B -3-5.

JAKUBOWSKI ANDRZEJ (1940-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Mikroelektroniki w latach 1984-1990 i 1994-2001, Kierownik Zakładu Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki IMiO Politechniki Warszawskiej w latach 2001-2004. Dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW w latach 2004-2008. Specjalista w zakresie mikroelektroniki, twórca szkoły naukowej w dziedzinie modelowania i technologii przyrządów półprzewodnikowych. Prekursor wykorzystania warstw diamentowych i diamentopodobnych w elektronice. Członek Prezydium Komitetu ds. Nauki i postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Wyróżniony nagrodą Wydziału Nauk Technicznych PAN oraz nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. Doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach B 24 DZ - 1 -19 D.

KAŃSKA ZOFIA (1928-2020)

Prof. dr hab. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy Katedry Biologii Sanitarnej, później Instytutu Inżynierii Środowiska. Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska ds. Nauczania w latach 1976-1978. Kierownik Zakładu Biologii Środowiska w latach 1972-1997. Prodziekan ds. Ogólnych i Naukowych w latach 1990-1993. Sekretarz Senatu PW w latach 1997-2001. Specjalista z dziedziny implementacji nauk biologicznych w inżynierię środowiska. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 228-III-17.

KEMPA CZESŁAW (1920-2021)

Doc. dr inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w latach 1978-1981, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych w latach 1981-1984. Kierownik Studium Podyplomowego „Betony w Hydrotechnice”. Inicjator powstania w zakładzie Budownictwa Wodnego Laboratorium Materiałów Budowlanych i Technologii Betonów Hydrotechnicznych. Specjalista w dziedzinie betonowych konstrukcji hydrotechnicznych i technologii betonów hydrotechnicznych. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej. Wyróżniany nagrodami Rektora PW oraz nagrodą III stopnia ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie  87-I-6.

KINDLER JANUSZ (1934-2020)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, po zmianie od 1993 r. w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska. Od 1984 r. Zastępca Dyrektora Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska ds. Nauki, w latach 1990-1992 Dyrektor Instytutu. Kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Hydrologii w latach 2000-2005. Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PW w latach 1999-2002. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej PW w latach 2002-2005. Specjalista z zakresu zarządzania zintegrowanymi systemami gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Członek Państwowej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Sekcja Nauk Technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska. M.in. członek Komitetu Doradczego UNEP ds. Gospodarki Wodnej, członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, członek Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniany nagrodami naukowymi Rektora PW oraz III nagrodą naukową Ministra Edukacji.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie  52-II-5.

KRAWCZYŃSKI RYSZARD (1930-2020)

Doc. dr inż. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora ds. Nauczania w  Instytucie Wysokich Napięć w latach 1971-1978, 1981-1984. Kierownik Zakładu Techniki Wysokich Napięć. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Komisji Normalizacyjnej ds. Prób i Pomiarów Wysokonapięciowych. Specjalista w zakresie techniki wysokich napięć. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Długiej Kościelnej.

KWAŚNIAK MIECZYSŁAW (1954-2020)

Dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Profesor Uczelni. Nauczyciel akademicki w Zakładzie Geodezji w Budownictwie Podziemnym i Górnictwie w Instytucie Geodezji Gospodarczej. Zastępca Kierownika ds. Dydaktycznych Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych w latach 2017-2020. Specjalista z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz geodezji górniczej. Pełnił m.in. funkcje Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Rzecznika Dyscyplinarnego Rektora PW ds. Studentów oraz członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport w latach 2019-2020, członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji PAN, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Geodetów Polskich.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 59 H-VI-29.

LANGE JERZY ZYGMUNT (1923-2020)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Organicznej w latach 1973-1975 oraz 1978-1981. Dyrektor Instytutu Technologii Organicznej w latach 1985-1987. Specjalista z zakresu chemii organicznej oraz chemii związków biologicznie czynnych. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 151-II-4.

MORAWSKI TADEUSZ WACŁAW (1940-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wicedyrektor ds. Dydaktycznych Instytutu Radioelektroniki w latach 1978-1981. Dyrektor Instytutu Radioelektroniki PW w latach 1981-1996. Kierownik Zakładu Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej w latach 1981-2005. Specjalista w zakresie radioelektroniki i techniki mikrofalowej. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wyróżniony m.in. nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za działalność dydaktyczną, nagrodą Sekretarza Naukowego Wydziału Nauk Technicznych PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie A 38-4-7.

PETYKIEWICZ JAN (1932-2021)

Prof. dr hab. Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w latach 1981-1987. Dyrektor Instytutu Fizyki w latach 1991-1996, zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki w latach 1976-1978. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w latach 1996-1999. Specjalista w zakresie teorii optyki falowej. Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego w latach 1977-1981. Członek Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu Wawrzyszewskim 16 C-1-1.

POPOŃCZYK TADEUSZ (1938-2021)

Mgr inż. Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Chorąży pocztu sztandarowego Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Produkcji w latach 1990-1996. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej i Komisji Senackich ds. Organizacji Uczelni oraz ds. Historii i Tradycji w latach 1999-2005. Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji w latach 1996-2008. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, uhonorowany Odznaką "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej".

Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej w Warszawie K 1-2-6.

PRUCHNICKI JERZY (1935-2021)

Doc. dr inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pracownik Katedry Meteorologii, następnie Zakładu Meteorologii w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w latach 1966-1980. Kierownik Zakładu Meteorologii w drugiej połowie lat 70. W latach 1957-1960 współorganizator wielu polskich wypraw na Spitsbergen. Pracownik w Regionalnym Centrum ONZ w Bagdadzie - Irak w latach 1979-1980 oraz w międzyrządowej organizacji The World Meteorological Organization w Genewie w latach 1987-1996.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 15F-VI-13.

PURA BRONISŁAW (1939-2020)

Dr hab. Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Profesor Uczelni. Kierownik Zakładu Optyki Nieliniowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW. Kierownik studenckiego Laboratorium Krystalografii Rentgenowskiej w ramach Instytutu Fizyki WFSiMS PW, a do wyłonienia się w 1999 r. Wydziału Fizyki PW - kierownik studium doktoranckiego. Odznaczony orderem prymasowskim Ecclesiae populoque servitium praestanti - Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i Narodu.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 56E-VI-29.

SKÓRCZYŃSKI ALEKSANDER (1930-2020)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Studenckich w latach 1981-1987 oraz 1990-1996. Zastępca Dyrektora Instytutu Geodezji Gospodarczej w latach 1987-1990. Kierownik Zakładu Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych. Specjalista w zakresie geodezyjnych pomiarów szczegółowych, rachunku wyrównawczego oraz analizy dokładności układów geodezyjnych. Członek Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30.

ŚLEDZIŃSKI JANUSZ (1931-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej w latach 1975-1981. Dyrektor Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej w latach 1986-2002. Specjalista z zakresu geodezji satelitarnej, geodezji wyższej i grawimetrii. Wiceprzewodniczący Komitetu Geodezji PAN w latach 1994-2006. Przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Komitecie sterującym EUPOS w latach 2002-2011. Uczestnik pierwszej polskiej wyprawy naukowej na Antarktydę w latach 1958/1959. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie Q kol V-2-2.

TOBOLCZYK STANISŁAW  ANDRZEJ (1927-2020)

Dr hab. inż. Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Profesor Uczelni. Dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego w latach 1975-1981. Kierownik Zakładu Projektowania Architektonicznego w latach 1978-1981. Członek Rady Naukowej i konsultant Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego. Specjalista w zakresie projektowania architektonicznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oświęcimskim.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie G II-4-6.

TRYJARSKA MARIA MAGDALENA (1925-2021)

Dr hab. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Profesor Uczelni. Kierownik Zakładu Równań Całkowych w latach 1975-1978. Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 1984-1987. Specjalista w zakresie równań całkowych i różniczkowych cząstkowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej przyznanym w Londynie, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie T- V-14/15.

ZALEWSKI ANDRZEJ (1955-2021)

Dr hab. inż. Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej. Zastępca Kierownika Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej. Specjalista w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Członek Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie, kwatera T-XXVII-20, rząd 2, grób 16.

KONRAD À DONAU-SZPINDLER (1922-2021) ps. „ Kwidzyński”

Architekt, Oficer Armii Krajowej, Uczestnik Powstania Warszawskiego. Wieloletni Prezes środowiska Batalionu AK "Golski". Przyjaciel Politechniki Warszawskiej. Podchorąży powstańczego Batalionu "Kiliński" i 3 Batalionu Pancernego AK "Golski" oraz 2 Dywizji Pancernej we Włoszech. Uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 252-6-17. 

* (uzupełnienie informacji do wykazu zmarłych Profesorów w roku akad. 2019/2020 - Prof. Filipkowski Andrzej)

Opracowanie na podstawie zestawienia przygotowanego przez Elżbietę Borysowicz z Muzeum Politechniki Warszawskiej