Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW 2018-2019

W latach 2018-2019 pożegnaliśmy kolejne osoby, które swoim życiem i dokonaniami wpisały się w dorobek Politechniki Warszawskiej.

GRABOWSKI ZBIGNIEW JAN (1930-2019)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1985-1988. Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej PW w latach 1970-1986. Specjalista w zakresie budownictwa lądowego, geotechniki i mechaniki gruntów. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010. Doktor honoris causa Uniwersytetu we Fryburgu. Członek m.in. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania ISSMFE. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla obronności kraju. Uhonorowany Złotą Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach A II-9-11.

KARPIŃSKI TADEUSZ (1930-2019)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa Politechniki Warszawskiej w latach 1971-1975. Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Inżynierii Materiałowej w latach 1987-1990. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych. Specjalista w zakresie inżynierii powierzchni i obróbki cieplnej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30, B-3-1 i 2.

KĄCZKOWSKI ZBIGNIEW SZCZEPAN (1921-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Kierownik Katedry Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej (później Wydziału Inżynierii Budowlanej i Wydziału Inżynierii Lądowej) w latach 1955-1983. Prodziekan Wydziału Inżynierii Budowlanej w latach 1964-1969. Specjalista z dziedziny mechaniki konstrukcji inżynierskich. Członek m.in. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetu Mechaniki PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Oświęcimskim, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej, Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 16-VI-13.

PACHELSKI WOJCIECH (1939-2018)

Prof. dr hab. inż.  Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pracownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej w latach 2004-2007. Doradca głównego geodety kraju. Specjalista w dziedzinach: podstawy teoretyczne, metody numeryczne i algorytmy opracowania danych pomiarowych w geodezji i kartografii, metody i środki formalne modelowania informacji geograficznej. Członek Centrum Badań Kosmicznych PAN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.
Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 69F-II-1.

PRZEMIENIECKI JANUSZ STANISŁAW (1927-2017)

Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej. W latach 1961-1995 profesor, dziekan i rektor Instytutu Technologii Wojsk Lotniczych. Współtwórca metody elementów skończonych, prekursor badań w zakresie naprężeń termicznych w pokryciach samolotów naddźwiękowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Medalem Wojska Polskiego. Zmarł 29.11.2017 r. Został pochowany na Florydzie. Rodzina Profesora podjęła decyzję o złożeniu Jego prochów w Polsce. Uroczystości pogrzebowe w Warszawie odbyły się 5 sierpnia 2019 r.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach  D18 KOL LEWE B-3 nisza 1.

RADOMSKI MAREK JAN (1953-2019)

Dr hab. inż. profesor PW Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Mechaniki i Technik Uzbrojenia w latach 2016-2019. Specjalista z dziedziny balistyki,   budowy i eksploatacji maszyn. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Tarchominie przy ul. Mehoffera 4.

SACHA KRZYSZTOF MICHAŁ (1951-2019)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2010-2014. Przewodniczący Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych Rady w latach 2012-2014. Specjalista z dziedziny informatyki, inżynierii oprogramowania, systemów czasu rzeczywistego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej 42 w Warszawie CIII-4-18.

SŁAWIŃSKI STANISŁAW (1922-2019)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prorektor ds. Nauczania Politechniki Warszawskiej w latach 1973-1978. Dziekan Wydziału Elektroniki w latach 1964-1969. Prodziekan w latach 1960-1964. Kierownik Katedry Radiolokacji w latach 1956-1960. Dyrektor Instytutu Telekomunikacji. Specjalista z zakresu radiolokacji i teorii sygnałów. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej. Członek m.in. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, rad naukowych Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar oraz Wojskowego Instytutu Technik Uzbrojenia. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Medalem Za zasługi dla obronności kraju.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 91-V-15.

TRYBUŁA ZOFIA (1926-2018)

Doc. dr hab. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki,   pracownik naukowy Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista z dziedziny nauk technicznych i technologii chemicznej. Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Ogólnej i Technologii Nieorganicznej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowana na Cmentarzu Bródnowskim 84A-V-14.

TYRO GUSTAW WACŁAW (1927-2019)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej w latach 1956-1999. Wicedyrektor Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich w latach 1973-1975. Dyrektor Instytutu  w latach 1975-1978 oraz 1980-1981. Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych w latach 1981-1987. Doktor honoris causa Technische Universität w Magdeburgu. Specjalista z dziedziny mechaniki urabiania gruntów. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.
Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 2B-III-17.

WINIECKI WIESŁAW (1950-2019)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Nauki w latach 2005-2008. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych w latach 2008-2016. Dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych w latach 2016-2019. Członek Rady Nauki PW. Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej w latach 2008-2019. Specjalista z dziedziny metrologii. Członek m.in. Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, członek IEEE. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30, F-22-9.

WROŃSKI STANISŁAW (1929-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Współtwórca Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej w latach 1992-1993. Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej w latach 1987-1990. Specjalista z dziedziny inżynierii chemicznej. Wieloletni członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Grupy Roboczej Filtration przy Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu w Rembertowie.

WYDRO KORNEL (1933 -2018)

Dr inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy Instytutu Automatyki Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w latach 1990-1993. Rektor i Prorektor Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie. Członek SEP. Redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne”. Odznaczony Medalem prof. Mieczysława Pożaryskiego, Medalem prof. Janusza Groszkowskiego, Medalem inż. Kazimierza Szpotańskiego. Uhonorowany Złotą Odznaką Honorową SEP.
Pochowany na Cmentarzu w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30, F-15-5.

ZABŁOCKI WIESŁAW (1949 -2019)

Dr hab. inż. prof. PW Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki Wydziały Transportu Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w latach 2002-2008. Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem w latach 2009-2017. Specjalista z zakresu sterowania ruchem kolejowym. Członek Sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu PAN.  Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na  Cmentarzu Wolskim przy ul. Wolskiej 180/182, 89-I-28.

Opracowanie na podstawie zestawienia przygotowanego przez Elżbietę Borysowicz z Muzeum Politechniki Warszawskiej