Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW

W latach 2015/2016 pożegnaliśmy kolejne osoby, które swoim życiem i dokonaniami wpisały się w dorobek Politechniki Warszawskiej. Poniżej zamieszczamy sylwetki zmarłych, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

BASIEWICZ TADEUSZ (1927-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Transportu PW. Kierownik Zespołu Infrastruktury Transportu w latach 1985-1999. Dyrektor ds. Naukowo-Badawczych w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. Specjalista w dziedzinie projektowania konstrukcji nawierzchni kolejowej. Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany w Polanicy Zdroju.

DYGAS JÓZEF ROMAN (1954-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Fizyki PW. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ds. Domów Studenckich w latach 1986-1988. Kierownik Laboratorium Fizyki II na terenie południowym PW w latach 1987-1991. Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Fizyki PW w latach 2008-2016. Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia w latach 2012-2016. Wieloletni wykładowca Wydziału Fizyki PW. Specjalista w zakresie fizyki ciała stałego.

Pochowany na Cmentarzu w Podkowie Leśnej.

GOŹDZIECKI MACIEJ (1922-2016)

Doc. dr inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej w latach 1956-1992. Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW w latach 1973-1981. Dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich w latach 1984-1990. Specjalista w zakresie dźwignic i przenośników. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej oraz medalem Za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Chrzanowie.

GRABSKI MACIEJ WŁADYSŁAW (1934-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej w latach 1981-1987. Członek Senatu PW w latach 1981-1987 oraz 1990-1996. Członek Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej od 1996 r. Członek i przewodniczący komisji senackich i rektorskich, m.in. Komisji Etyki Zawodowej PW w latach 1981-1985, 1989-2005. Przewodniczący Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 1992-2005. Doktor Honoris Causa Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 89-III/IV-29/30

HURWIC JÓZEF (1911-2016)

Prof. dr Wydziału Chemicznego PW. Profesor Politechniki Warszawskiej w latach 1951-1968.Od 1961 r. Kierownik Katedry Fizyki. Dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1962-1968. Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1964-1967. Specjalista z zakresu dielektrochemii oraz chemii fizycznej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pochowany na Cmentarzu  Père-Lachaise w Paryżu.

JASIŃSKA-ZUBELEWICZ EWA (1948-2016)

Dr Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Wykładowca ergonomii na wielu wydziałach PW w latach 1978-2001. Kierownik Podyplomowego Studium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy w Politechnice Warszawskiej w latach 1990-2001. Od roku 1996/97 Kierownik Studium Podyplomowego Pedagogiki Ochrony Pracy PW dla absolwentów Studium Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy. Specjalista w zakresie ergonomii i toksykologii.

Pochowana na Cmentarzu w Pyrach.

JASZCZYŃSKI ANDRZEJ (1925 -2016)

Doc. dr Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Pracownik Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału w latach 1969-1970. Prezes Rady Zakładowej ZNP w PW w latach 1966–1967.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 12C-I-25  

KŁOSIEWICZ LECH KAZIMIERZ(1935-2016)

Prof. dr hab. inż. arch. Wydziału Architektury PW. Prodziekan Wydziału Architektury PW w latach 1978-1981. Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Architektury i Sztuki w latach 1987-1991. Kierownik Zakładu Architektury Współczesnej w latach 1991-2008. Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w latach 1999-2003. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej, Srebrną Odznaką SARP.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 59-II-17

KRZEMIŃSKI STANISŁAW (1932-2015)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego PW. Wieloletni wykładowca Wydziału Elektrycznego, Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych. Kierownik Laboratorium Pola Elektromagnetycznego w latach 1975-1994. Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kształcenia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu w Antoninowie 36 AI-III-4 /katakumby/

MALARSKI MAREK JÓZEF (1949-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Transportu PW. Wicedyrektor Instytutu Transportu w latach 1978-1981. Pełnomocnik Dziekana ds. Informatyzacji Wydziału Transportu PW w latach 1990-1999 i 2002-2008. Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem Lotniczym w latach 2003-2006. Kierownik Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego w latach 2006-2012. Specjalista w zakresie inżynierii ruchu lotniczego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem Za zasługi dla obronności kraju.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim 36A-V-32

MILEWSKI JANUSZ (1930-2016)

Doc. dr hab. inż. Wydziału Chemicznego PW. Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Studenckich w latach 1987-1990. Kierownik Zakładu Technologii Ogólnej i Nieorganicznej w latach 1989-1995. Specjalista w dziedzinie technologii nieorganicznej i ceramiki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 101-IV-2

OSIŃSKI JERZY (1951-2016)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Zastępca Dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn w latach 1997-2012. Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania. Specjalista w dziedzinie metod komputerowych w mechanice i budowie maszyn. Członek Sekcji Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Dynamiki Maszyn Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Starym Cmentarzu Służewskim w Warszawie przy ul. Fosa, lewa strona – kwatera 5 – grób 3

OZGA-ZIELIŃSKA MARIA (1930-2015)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Prodziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w latach 1969-1974. Kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Hydrologii Politechniki Warszawskiej w latach 1973-2000. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska w latach 1976-1990. Specjalista w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej oraz inżynierii sanitarnej. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN w latach 1987-1999. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim 271-III-21

PIŁAT JERZY (1937-2016)

Dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w latach 1996-2002. Dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania w latach 2002-2005. Kierownik Zespołu Kompozytów Bitumicznych w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych. Specjalista w dziedzinie budownictwa drogowego, technologii materiałów budowlanych i drogowych. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w latach 2004-2006.

Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

RYMUZA ZYGMUNT (1944-2015)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki PW. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1993-1996. Kierownik Laboratorium Mikrotrybologii. Opiekun naukowy Laboratorium Mikro/Nanotechniki. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego w latach 2006-2010. Specjalista w zakresie konstrukcji urządzeń precyzyjnych oraz trybologii MEMS. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim O-V-5

SOKOŁOWSKA ALEKSANDRA (1926-2016)

Prof. dr hab. Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Kierownik Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego  PW w latach 1980-1981. Specjalista w zakresie fizyki i chemii materiałów niemetalicznych. Autorytet w zakresie plazmowej inżynierii powierzchni. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Pochowana na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie W-XVI-1-V-11

SZAMOWSKI ANDRZEJ (1938-2015)

Dr inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska. Wybitny hydrotechnik. Członek Rady Gospodarki Wodnej przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach 2012-2016. Członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 238-VI-1

WASILEWSKI WITOLD (1922-2015)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Twórca polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa. Współtwórca i wieloletni Prodziekan i Dziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w latach 1969-1971 oraz 1987-1990. Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PW w latach 1970-1987. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu w Pyrach.

WIŚNIEWSKI TADEUSZ (1924-2015); Pseudonim „Wilk”

Dr inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Wybitny rzeczoznawca budownictwa, konstruktor, projektant konsultant i wykładowca. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Warszawskim Powstańczym, Partyzanckim, Armii Krajowej.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w grobie rodzinnym 36F-II-4

ŻMIJEWSKI KRZYSZTOF (1949-2015)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Wieloletni wykładowca Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Kierownik Ośrodka Metod Komputerowych w latach 1988-1990. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1991-1993. Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii w latach 1994-1998. Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 1998-2001. Specjalista w zakresie konstrukcji budowlanych – teorii konstrukcji oraz energetyki. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w latach 2010-2015.

Pochowany na Cmentarzu w Radzyminie.

Opracowano na podstawie zestawienia Elżbiety Borysowicz z Muzeum PW
Zdjęcie: Biuletyn PW