Wernisaż wystawy w Galerii Biura Rektora

28 marca 2018 roku, po posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej, Galeria Biura Rektora Sala 123 oraz Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zorganizowały wernisaż wystawy pt. „Sapienti sat”.

Wernisaż wystawy „Sapienti sat” odbył się 28 marca 2018 roku, po posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej prof. Jan Słyk.

Wystawa wchodzi w skład cyklu wystaw poświęconych Dziedzictwu Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

Zdjęcia: Biuletyn PW