Wernisaż wystawy „Nauka w dawnych księgach”

Starodruki i stare księgi o tematyce naukowej podziwiać można w nowej ekspozycji Muzeum Politechniki Warszawskiej. Wernisaż wystawy „Nauka w dawnych księgach” odbył się 12 maja 2017 roku.

Ekspozycja powstała ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej. W jej skład wchodzą starodruki i stare księgi z kilku europejskich krajów z okresu XVI-XIX wiek.

Wystawę otworzył Prorektor ds. Ogólnych prof. Wojciech Wawrzyński. Następnie głos zabrał kierownik Muzeum PW dr Andrzej Ulmer, który podkreślał interdyscyplinarny charakter wystawy, rzadko spotykany w gmachu uczelni technicznej. Dyrektor Biblioteki Głównej PW Alicja Portacha przypomniała o możliwości obejrzenia zbiorów w internecie, dzięki digitalizacji dzieł sztuki.

Muzeum Politechniki Warszawskiej 12 maja 2017 r./fot. Biuletyn PW

Do najcenniejszych egzemplarzy Biblioteki Głównej PW, które znalazły się w ekspozycji, zaliczyć można: „Il primo libro d’ architettura di Sabastiano Serlio” z 1545 r., „I dieci libri dell’architettura” rzymskiego autora Marcusa Vitruviusa Pollio z 1556 r., Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi: „Opera Bucher und Schrifften: so viel deren zur Hand gebracht (...)” z 1603 r., pierwsze polskie podręczniki Jana i Jędrzeja Śniadeckich, zbiór rękopiśmiennych dokumentów z 1829 r. pt. „Acta tyczące się robot wedle rzeki Wisły”, czy „Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów” z 1808 r. Izabeli Czartoryskiej.

Wśród pokazanych „białych kruków” ze zbiorów prof. Mirosława Nadera znajdują się m.in.: „Historiae Polonicae” Jana Długosza z 1711 i 1712 r., „Inwentarz Konstytucyy Koronnych Y W X Litewskiego (...)” z 1733 r., dzieło Samuela von Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis (…)" z 1729 r., „Napoleon I” autorstwa Juliusa von Pflugh Harttung z 1900 r.

Muzeum Politechniki Warszawskiej eksponuje niepokazywane jeszcze: „Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego od dnia 26. Sierpnia aż do dnia 31 Października (…)” z 1776 r., M. J. Girardin, „Lecons de Chimie Elementaire (…)" z 1861 r., a także ryciny niemieckie i francuskie.

Fotogaleria wernisażu wystawy "Nauka w dawnych księgach"

Źródło: Muzeum PW