Wernisaż prac prof. Zygmunta Kamińskiego

Obok Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, w s. 123 oglądać możemy wystawę prac prof. Zygmunta Kamińskiego - autora m.in. projektu godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej z 1927 r., pierwowzoru aktualnie obowiązującego.

Profesor Zygmunt Kamiński był w 1915 roku współzałożycielem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Obok działalności twórczej jako artysta malarz, przygotował program nauczania dyscyplin artystycznych dla studentów architektury. Po II wojnie światowej w okresie rekonstrukcji Wydziału Architektury został jego Dziekanem.

Wystawa prof. Z. Kamińskiego w s.123/fot. Biuletyn PW

Prace studentów prof. Kamińskiego były prezentowane na wystawach Wydziału naszej Uczelni, a także we wnętrzach warszawskiej Zachęty oraz w Rzymie, Florencji, Wenecji, Neapolu i Mediolanie. Profesor Zygmunt Kamiński był twórcą szkoły rysunku architektonicznego i wykształcił kilka pokoleń architektów. Ekspozycja w sali 123 obejmuje m.in. grafiki malarza, nagradzane na wystawie w 1925 r. banknoty oraz projekt godła RP z 1927 r.

Zdjęcia: BPW