Uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających profesorów Piątkowskiego i Makowskiego

Jednym z punktów obchodów Święta Politechniki w 2017 roku było odsłonięcie tablic upamiętniających prof. Felicjana Piątkowskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu Poligrafii oraz prof. Andrzeja Makowskiego, współorganizatora studiów poligraficznych na Wydziale GiK Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość odbyła się 16 listopada br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, przy sali nr 315 (III piętro). Władze Uczelni reprezentowali: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich. W wydarzeniu udział wzięli również: prof. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii, prof. Andrzej Kolasa, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz prof. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji PW, prof. Władysław Findeisen, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985, dr inż. Tadeusz Kowalski, Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej.

Uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających prof. Piątkowskiego i prof. Makowskiego zainaugurowała obchody Jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej/fot. K.Rainka SAIP

Spotkanie poprowadził Andrzej Żurkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in żona prof. Andrzeja Makowskiego, dr inż. Aniela Makowska - emerytowany pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii, córka prof. Felicjana Piątkowskiego, dr inż. Ewa Kołakowska - emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, prof. Herbert Czichon, Dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1975-1999 wraz z małżonką dr Marią Czichon, dr inż. Ewa Mudrak, Dyrektor Instytutu Poligrafii GiK PW w latach 1999-2008, prof. Georgij Petriaszwili, Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP oraz prof. Robert Olszewski, Kierownik Zakładu Kartografii Wydziału GiK. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością liczne grono absolwentów poligrafów i kartografów, w tym wielu dyplomantów i doktorantów obu Profesorów, obecnych i emerytowanych współpracowników obu Profesorów, zarówno Instytutu Poligrafii jak i Zakładu Kartografii Wydziału GiK.

Dr inż. Ewa Kołakowska, córka prof. Felicjana Piątkowskiego (po prawej) i dr inż. Ewa Mudrak, Dyrektor Instytutu Poligrafii w latach 1999-2008/fot. K.Rainka SAIP

Profesor Władysław Findeisen, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985 (w środku), dr inż. Aniela Makowska, żona prof. Andrzeja Makowskiego (po lewej), prof. Herbert Czichon, Dyrektor Instytutu Poligrafii w latach 1975-1999 (po prawej)/fot. K.Rainka SAIP

Po ceremonii odsłonięcia tablic w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zorganizowano spotkanie wspominkowe. W czasie jego trwania została wystawiona Księga Pamiątkowa Politechniki Warszawskiej, w której uczestnicy uroczystości dokonali wielu wpisów. Pani Ewie Kołakowskiej i Pani Anieli Makowskiej prof. Janusz Walo wręczył upominek od władz Uczelni, album „Ocalić od zapomnienia”. Wydarzenie zainaugurowało obchody Jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej, przypadającego w 2018 roku.

Mecenasami tablic są:

  • Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej,
  • LOTOS-POLIGRAFIA Sp. z o.o.,
  • HEIDELBERG POLSKA Sp. z o.o.,
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego,
  • DIGIPRINT Sp. z o.o.,
  • Uczestnicy Balu Absolwenta Instytut Poligrafii 2013,
  • Absolwenci Instytutu Poligrafii i Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW.

Źródło: SAIP PW