Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajk studentów

W dniu 21 marca br. w Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajk studentów Politechniki Warszawskiej, który miał miejsce w dniach 21-23 marca 1968 roku w Politechnice Warszawskiej.

Okolicznościowe wystąpienia upamiętniające strajk wygłosili: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, prof. Jerzy Woźnicki - Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2014-2017, a także współorganizator i uczestnik strajku studentów w Politechnice Warszawskiej. W imieniu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej głos zabrał jego Przewodniczący - Konrad Krawczyk.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Politechniki Warszawskiej, związków zawodowych, Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW