Uroczyste złożenie kwiatów pod popiersiem prof. Jana Czochralskiego

18 kwietnia 2018 r. prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, w imieniu Senatu i społeczności akademickiej Uczelni, złożył kwiaty pod popiersiem prof. Jana Czochralskiego w 65. rocznicę śmierci słynnego naukowca.

Prof. Jan Czochralski urodził się 23 października 1885 roku. Był jednym z najwybitniejszych polskich wynalazców, nazywany jest "praojcem elektroniki". Znakomity chemik, metalurg i krystalograf, twórca metody hodowli monokryształów metali.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił oddać hołd Profesorowi i ustanowił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Jednym z punktów programu obchodów w Politechnice Warszawskiej było odsłonięcie popiersia profesora Jana Czochralskiego przed Małą Aulą w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW