Twórczość Karola Żarskiego w Galerii Biura Rektora

Prace architekta Karola Żarskiego prezentowane są w Galerii Biura Rektora Sali 123. Wernisaż wystawy pt. „Twórczość Karola Żarskiego” odbył się 23 października 2019 r.  

Wystawę otworzył prof. Jan Słyk, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Przemówienia do zgromadzonych gości wygłosili: dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. Uczelni - z Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PW oraz dr inż. arch. Adam Sufliński, który m.in. pełnił funkcję Kierownika tej Pracowni.

Gościem wernisażu była wdowa po architekcie, która udostępniła prace Karola Żarskiego i dzięki niej grafiki można oglądać w Galerii Biura Rektora.  

Karol Żarski - architekt, poeta i malarz. Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1952 r. Podczas studiów i w początkowym okresie po uzyskaniu dyplomu magisterskiego asystent prof. Kamińskiego w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.

Ilustrował odbudowę Warszawy dla „Głosu Ludu”, wykonywał projekty wnętrz na indywidualne zlecenia. Jako ilustrator architektury i rysownik projektów architektonicznych przez lata pracował w Paryżu, skąd w 1969 r. udał się do Damaszku, gdzie prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytecie w latach 1979-1986.

Tworzył serie ilustracji o tematyce architektonicznej. Wypracował własny, rozpoznawalny styl perspektyw projektowych, które wykonywał do licznych projektów konkursowych i realizacyjnych. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Architektów Polskich.

Wydał kilka tomów wierzy. Kombatant „Szarych Szeregów”, autor pomnika Szesnastu Przywódców Polski Podziemnej w Pruszkowie odsłoniętego w 1990 r. Wyróżniony odznakami „Zasłużony dla miasta Warszawy” i „Za zasługi dla ZHP”.

Zdjęcia: Biuletyn PW