Spotkanie powitalne dla słuchaczy Foundation Year

17 października 2019 r. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie rozpoczynające IX edycję Programu Przygotowawczego Foundation Year 2019/2020, prowadzonego przez Studium Języków Obcych PW.

W programie uczestniczy 57 kandydatów z 25 krajów, m.in.: USA, Kenii, RPA, Brazylii, Indii, Nigerii, Turcji, Ukrainy, którzy zostali wstępnie przyjęci na studia I stopnia prowadzonych w języku angielskim w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Spotkanie rozpoczęła Lucyna Skwarko, kierownik Studium Języków Obcych PW oraz Programu Przygotowawczego, która oficjalnie powitała wszystkich zebranych.

Koordynator Programu Ewelina Luśtyk wygłosiła krótką prezentację poruszając m.in temat procesu legalizacji pobytu w Polsce, stanowiący ważny element życia studenta międzynarodowego, z którym musi się zmierzyć cudzoziemiec, podejmujący naukę w naszym kraju.

Następną część spotkania poprowadziła Dominika Gablewska, pracownik biura Programu, która przekazała uczestnikom pakiety powitalne sygnowane logo Politechniki. Uczestnicy otrzymali niezbędny ekwipunek dla każdego studenta, tj.: notes, długopis, plecak oraz karty uczestnika Programu, dzięki czemu oficjalnie zasilili szeregi międzynarodowego środowiska Uczelni.

Program Przygotowawczy jest nowoczesną formą kształcenia, która funkcjonuje w Politechnice Warszawskiej od roku akademickiego 2015/2016, prowadzoną przez Studium Języków Obcych. Celem Programu Przygotowawczego jest przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności wystarczających do podjęcia z powodzeniem wybranego wcześniej kierunku studiów I stopnia w języku angielskim oferowanego w Politechnice Warszawskiej.

Źródło: Studium Języków Obcych PW