„Ściana Pamięci” na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej  13 września 2016 r. odsłonięto „Ścianę Pamięci”, na której widnieją portrety osób zasłużonych dla Wydziału. W uroczystości wzięli udział Dziekani WZ PW - poprzedni i obecny.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania kadencji 2016-2020, nowo powołany Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW postanowił przypomnieć o wybitnych inżynierach i organizatorach, którzy swoją pracą formowali Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa dokonuje odsłonięcia "Ściany Pamięci"/fot. Łukasz Pojezierski

Początek posiedzenia Rady Wydziału był otwarty dla wszystkich jego pracowników, studentów, doktorantów oraz gości. Przy licznie zebranej publiczności Dziekan Wydziału zaprezentował „Ścianę Pamięci”, honorującą wybitne postacie Wydziału Zarządzania oraz jego organizacyjnych poprzedników. Odsłonięcia serii portretów dokonał poprzedni Dziekan WZ PW, prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa.

Od lewej: Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW oraz poprzedni Dziekan WZ PW prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa/fot. Łukasz Pojezierski

Na ścianie sali Rady Wydziału zaprezentowano portrety:

  • Prof. Karola Adamieckiego - wybitnego naukowca, twórcy nauki o organizacji i kierowaniu, założyciela Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych, z której wywodzi się Wydział Zarządzania;
  • Prof. Seweryna Chajtmana - twórcy Alternatywnej Uogólnionej Teorii Organizacji i Zarządzania i dydaktyka, spod którego auspicjów wyszło wielu znakomitych praktyków zarządzania;
  • Prof. Zygmunta Zbichorskiego - założyciela „Biblioteki Organizatora”, powstańca warszawskiego;
  • Prof. Stanisława Lisa - wynalazcy, niezrównanego organizatora, współzałożyciela Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych;
  • Dra Marka Siudaka - twórcy laboratoriów Orgatechniki, Ergonomii oraz Organizacji Pracy;
  • Prof. Tadeusza Krupy - doświadczonego konsultanta wielu organizacji, znakomitego naukowca, pierwszego dziekana Wydziału Zarządzania.

Po odsłonięciu „Ściany Pamięci”, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW  podziękował poprzednim władzom za wkład w rozwój Wydziału Zarządzania.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Pojezierski, WZ PW