Salon Historyczny Klubu Absolwenta

11 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Salonu Historycznego Klubu Absolwenta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. W salach klubu można było zapoznać się z historią Uczelni prezentowaną na pocztówkach ze zbioru dr. inż. Sylwestra Gładysia. 

Dr inż. Sylwester Gładyś ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w 1978 roku. Obecnie pracuje na Wydziale Transportu  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego.W swoich zbiorach posiada kolekcję ponad 250 pocztówek, medali, odznak, czasopism, dokumentów i przedmiotów tematycznie związanych z Politechniką Warszawską.

Na spotkaniu prezentowane były najstarsze pocztówki Gmachu Głównego z 1901 roku, na których widnieje jeszcze ogrodzenie placu budowy, wybudowany Gmach Fizyki, Gmach Chemii, Duża Aula z reprezentacyjną klatką schodową i wnętrza krużgankowego dziedzińca. Obejrzeć można było również pocztówki z okresu carskiego, z lazaretu zlokalizowanego na Uczelni w czasie I wojny światowej, ze zjazdów, kongresów oraz wystaw w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabrakło, także tych z wizerunkiem Gmachu Głównego odbudowanego ze zniszczeń po II wojnie światowej.

Wśród eksponatów znalazły się egzemplarze Tygodnika Ilustrowanego informujące o wydarzeniach na Politechnice Warszawskiej  w latach 1898-1939 oraz okolicznościowe medale - wydane w 1915 r. z okazji otwarcia Politechniki i Uniwersytetu w Warszawie, w 1965 roku na 50-lecie Uczelni oraz z 2015 r. z okazji jej 100-lecia. 

Źródło: SAIPPW
Zdjęcie: Biuletyn PW