Przedwojenny dyplom dr. Fu-Shen Fanga w archiwach PW

Związki Politechniki Warszawskiej z Chinami obejmują nie tylko bieżącą współpracę, ale także sięgają wielu lat wstecz. W 1938 roku tytuł doktora nauk technicznych otrzymał dr Fu-Shen Fang. Oryginał dyplomu przekazano właśnie naszej Uczelni.

Dr Fu-Shen Fang był jednym z pierwszym obywateli Kraju Środka, który stopień ten uzyskał w Politechnice Warszawskiej. Najprawdopodobniej został także pierwszym obywatelem Chin, z tytułem doktora uzyskanym w Polsce. Jego uczeń - prof. Tang Boming jest obecnie rektorem Chongqing Jiaotong University.

Z końcem ubiegłego roku rodzina dr. Fu-Shen Fanga zdecydowała o przekazaniu dyplomu Politechnice Warszawskiej (powyżej na zdjęciu).

Podobne materiały:

Wizyta delegacji z Beijing Institute of Technology
Wizyta North China Electric Power University w Politechnice Warszawskiej
Delegacja Politechniki Warszawskiej z wizytą w Chinach
Chińskie delegacje odwiedziły Politechnikę Warszawską