Pożegnanie prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Lisa

W głębokim żalu żegnamy zmarłego w dniu 29 lipca 2018 r. w wieku 90 lat prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Lisa, emerytowanego profesora Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, żołnierza AK oraz Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Profesor pełnił funkcję Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW w latach 1988-1990, Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania PW, kierownika Zakładu Procesów Produkcyjnych.

Dorobek naukowy profesora Stanisława Lisa to ponad 100 publikacji. Był autorem 3 i współautorem 7 książek, 20 skryptów oraz 50 artykułów i referatów publikowanych w czasopismach fachowych i wygłaszanych na konferencjach.

Zainteresowania naukowe profesora dotyczyły organizacji i zarządzania w przemyśle, a w szczególności organizacji procesów produkcyjnych, produktywności i projektowania techniczno-organizacyjnego zakładów przemysłowych.

Profesor Stanisław Lis miał duży udział w organizowaniu nauki, szczególnie w zakresie powołania i prowadzenia Instytutu  Organizacji  Systemów Produkcyjnych, modelowania studiów organizatorskich w Politechnice Warszawskiej i na innych uczelniach. Zorganizował w Instytucie  dobrze wyposażone laboratorium informatyki. W latach 1998-2001 był współorganizatorem i kierownikiem zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Prowadził systematyczne wykłady z problematyki organizacji produkcji i zarządzania, zarządzania jakością, a także konsultacje prac dyplomowych oraz seminaria doktoranckie. Był aktywnym członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN (członek honorowy), rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP i Naczelnej Organizacji Technicznej NOT.

Profesor był również przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, członkiem Komisji Reformy Gospodarczej - przewodniczącym XI zespołu ds. zarządzania produkcją i jakością, członkiem Zespołu Problemowego Komisji Głównej Projektowania Zakładów Produkcyjnych przy Komitecie Nauki i Techniki i członkiem Zespołu Rzeczoznawców Organizacji i Zarządzania Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był kapitanem rezerwy oraz żołnierzem Armii Krajowej.

Prawy człowiek, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów.

Źródło: Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania