Pożegnanie prof. dr. hab. inż. Tadeusza Waldemara Oleksiuka

W głębokim żalu żegnamy zmarłego w dniu 7 sierpnia 2018 r. w wieku 83 lat prof. dr. hab. inż. Tadeusza Waldemara Oleksiuka, emerytowanego profesora Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Dziekana Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1977-1981.

Wśród zainteresowań naukowych Profesora znajdowały się m.in. konstrukcja, eksploatacja oraz badania elementów i zespołów urządzeń precyzyjnych; napędy urządzeń mechatronicznych, metodyka konstruowania.