Pożegnanie prof. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak

7 sierpnia 2014 roku odeszła od nas prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, wieloletni pracownik Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Profesor Teresa Jędrzejewska-Ścibak zostanie zapamiętana jako wybitna specjalistka w zakresie wentylacji. Swoją wiedzę przez wiele lat przekazywała studentom naszej Uczelni, której była absolwentką. Związana z Wydziałem Inżynierii Politechniki Warszawskiej w latach 1973-1975 oraz 1984-1990 pełniła funkcję prodziekana ds. naukowych. W roku 1995 uzyskała tytuł profesora. Jej doświadczenie zostało docenione m.in. przez Polską Akademię Nauk, gdzie działała w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej przy Wydziale IV  Nauk Technicznych. Profesor Teresa Jędrzejewska-Ścibak była również promotorem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kierownikiem projektów badawczo-naukowych. Jej dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu wentylacji budynków i jakości powietrza.

Ostatnie pożegnanie nastąpi dnia 13 sierpnia 2014 roku o godzinie 9.00 na Starych Powązkach (IV brama, ul. Powązkowska 14) w Warszawie.

Zdjęcie: WIŚ PW