Pożegnanie prof. Stanisława Mańkowskiego

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2018 roku zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Maria Mańkowski, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2002-2005. 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski był wybitnym specjalistą z dziedziny inżynierii środowiska, ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji.

W latach 1990-1993 prof. Stanisław Mańkowski był Dyrektorem Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji, a następnie, w latach 1993-1999, przez dwie kadencje, Dziekanem Wydziału Inżynierii  Środowiska.

Prof. Stanisław Mańkowski był inicjatorem znaczącego unowocześnienia bazy materialnej Wydziału, współtwórcą laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska, członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej przez trzy kadencje, Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Współtworzył proces wprowadzenia w Politechnice Warszawskiej Trójstopniowego Elastycznego Systemu Studiów - był współorganizatorem i współautorem szeregu projektów uchwał Senatu dotyczących uczelnianych standardów procesu kształcenia, wielokrotnym członkiem Komisji Rektorskich i Wydziałowych, Dyrektorem Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Prof. Stanisław Mańkowski w latach 2002-2005 był Rektorem Politechniki Warszawskiej, a wcześniej, w latach 2001-2002, Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie. Od roku 2005 do 2008 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej.

Prof. Stanisław Mańkowski kierował ok. 80 pracami dyplomowymi i inżynierskimi, był promotorem 16 zakończonych przewodów doktorskich, autorem ok. 20 recenzji doktorskich, 5 recenzji habilitacyjnych oraz 6 opinii  o wnioskach profesorskich. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Prawy człowiek, ceniony nauczyciel akademicki, sercem i pracą oddany młodzieży.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski został pochowany na warszawskich Powązkach 6 kwietnia 2018 r. 

Zdjęcie: Archiwum Biura Rektora