Pomiary pod rekonstrukcję pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Na szczęście zachowało się kilka archiwalnych zdjęć pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego, które są w posiadaniu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Na ich podstawie konserwatorzy zabytków dokonali symulacji wysokości popiersia wraz z cokołem.

Prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego trwają. Jego pierwowzór stał przed Gmachem Technologii Chemicznej PW w latach 1934-39.

Na szczęście zachowało się kilka archiwalnych zdjęć, które są w posiadaniu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Na ich podstawie konserwatorzy zabytków dokonali symulacji wysokości popiersia wraz z cokołem. Dzięki temu można było rozpocząć prace nad modelem popiersia z gliny i nad postumentem.